98Blogs

مرجع بلاگر ایران - جدید ترین ها از وبلاگ های پارسی

به 98Blogs بزرگترین مرجع بلاگر ایرانی خوش آمدید!
هدف 98Blogs این است تا وبلاگ نویسان ایرانی بهتر دیده شوند و سریع تر پیشرفت کنند.

ثبت شکایت

ای بهار زندگانی به امیدتو نشستم

انشای دانش اموزی با موضوع وصف زیبایی های بهار

به نام خداوند بخشنده و مهربانموضوع انشا: توصیف فصل بهار ، زیبايیهاي بهار را توصیف کنید ، وصف بهاراولین فصل سال فرا رسید با تمام زیبايی هايش کمتر کسی است که فصل بهار را دوست نداشته باشد و زیبايی هايش را درک نکرده باشد فصل بهار گویی نشان دادن تکه هايی از بهشت روی زمین خاکی است. شکوفه کردن درختها ، بارانهاي ریز ، رنگین کمانهاي خیره کننده همه و همه گوشه اي از زیبايی هاي بهار هستند. زمین در بهار زنده می شود و حس شادی در تمامی هستی پخش می شود. حس افسر . . .

نمی‌آید

ان‌قدر به جان خانه می‌افتم که بندبند انگشتانم درد می‌گیرد، اما بهار نمی‌آید. 
هِی می‌روم حسم را در شلوغی خیابان‌ها بهاری کنم، اما بهار نمی‌آید.
روی صندلی آرايشگاه نیم‌خیز می‌شوم، نگاهم توی آینه صورتم را بالاپايین می‌کند و صداي ذهنم می‌گوید: بهار نمی‌آید.
سبزه سبز می‌کنم، به مامان می‌گویم گندید، می‌گوید پارچه را بزن کنار. می‌بینم قد کشیده، اما بهار نمی‌آید.
ماهی‌ قرمزها یک هفته قبل از سال تحویل مردند؛ چشم‌شان رو به بالا مانده و . . .

پیک بهار

گل نوروزی در آمده استپیک بهار آمده استپیک بهار با هزارنقش و نگار آمده استجوانه با زبان سبزبه شاخسار آمده استشکوفه با لبان سرخسر قرار آمده استلاله سیاه و داغدارسوی مزار آمده استنسیم با سر و صدامژده  . . . . . . . .

سال نو مبارک

بهار آرزوها را آن زمان که بذر آرزو می کاشتی در دل  ، انتظار رسیدن جوانه  را در بهار باور کن  تغییر کن همچنان بذری در دل خاک تا  بهار سر بر کند   نهال آرزو   تا  بر خورشیدخجسته باد بهار طبیعت و بهار دل ،نهال آرزو هايت بر مرادن.م. . . .

اي بهار

 باز گردد روزگار عاشقیمان اي بهار باز جویم عطر خوب شوق ايمان اي بهار بامدادان نور قرآن کرده دلهامان جوان باز اين دلها شود پر ابر و باران اي بهار باز هم باران زیباي بهاری جان دهد  بر امید خشک اين قلب پریشان اي بهار تو مرا عمری شدی معناي عشق و آرزو گرچه راه آشنايی بوده پنهان اي بهار باز هم در آسمانم پر گشودی بلبلم دل سپردی روح بردی مرحم جان اي بهار غم مخور اي عاشق و معشوق پاک و مهرباناي که قلبم شد ز تو مست و گل افشان اي بهارما ا . . .

حق با بهار بود

  حق با بهار بود با همان ساقه هاي .بر اين پهنه خاک چیزی هست که به رغم ما ادامه می دهد.خوب است که جلوه هاي بودن را  به غم و شادی ما نبسته اند .  آینه هاي دردار/ هوشنگ جاااان گلشیری  . . .

افسانه دل

بهار آمد، بیا جانانة دل،
تکان اين گرد غم از خانة دل.
غبار کینه را از دل بشوییم،
ز غم خالی شود پیمانة دل.
به غارت برده اي گنج دلم را،
چه می جویی از اين ویرانة دل؟
به جان و دل پرستو را پرستیم،
بهار آید به هر کاشانة دل.
شکسته صد قفس مرغ هوسها،
بیايد پرن بر لانة دل.
زمین و آسمان دارد تمنّا،
بهار دل رسید، دردانة دل.
ز مویت شد دراز افسانة شب،
به مویت بافم اين افسانة دل. . . .

روش های جبرانی اختلال بلع

۱- روش هاي تغییر وضعیت و موقعیت سر و گردن۲- روش هاي افزايش و بهبود حس هاي داخل دهانی۳-تغییر حجم و سرعت ارايه موادغذايی به بیمار۴-تغییر غلظت مواد غذايی۵- استفاده از پروتزهاي داخل دهانی۶-تغییر در نوع روش یا وسیله غذا دادن به بیمارکلینیک کاردرمانی و گفتاردرمانی بهار پیشرو در ارايه خدمات نوین توانبخشی در کرجگفتاردرمانی بهار بهترین گفتاردرمانی در کرج با درمان مبتنی بر شواهدکاردرمانی بهار بهترین کاردرمانی جسمی در کرج با تکیه بر اصول صحیح الگوه . . .

روش های جبرانی اختلال بلع

۱- روش هاي تغییر وضعیت و موقعیت سر و گردن۲- روش هاي افزايش و بهبود حس هاي داخل دهانی۳-تغییر حجم و سرعت ارايه موادغذايی به بیمار۴-تغییر غلظت مواد غذايی۵- استفاده از پروتزهاي داخل دهانی۶-تغییر در نوع روش یا وسیله غذا دادن به بیمارکلینیک کاردرمانی و گفتاردرمانی بهار پیشرو در ارايه خدمات نوین توانبخشی در کرجگفتاردرمانی بهار بهترین گفتاردرمانی در کرج با درمان مبتنی بر شواهدکاردرمانی بهار بهترین کاردرمانی جسمی در کرج با تکیه بر اصول صحیح الگوه . . .

ماجراهای مهد بهار۲

در اينستا پیج دارند و براي تبلیغات مهدشان هم که شده است کلی پستهاي گول زنک نشر میدهند. چند روز پیش از طریق پیجشان متوجه شدم که براي بهار و برخی بچه هايی که متولد دی ماه هستند تولد گرفته اند و عکس دسته جمعی بچه ها را با کیکی خوش سیما و به ظاهر خوشمزه منتشر کرده اند. از بهار پرسیدم کیک هم خوردین؟ گفت نه! بردن طبقه ی بالا. به ما ندادن. موضوع را از مهد پرس و جو کردم.‌ گفتند اصلا آن کیک در عکس تزیینی است و کیک نیست. کیکی که بهار میگوید را مادر یکی از بچه . . .

پاییز که باشی می دانی .

 
 
پايیز که باشی می دانی .
زیر پاي عابران ، کوچه بی قرار بهار نشسته !
آخر قصّه پايیز همیشه بهار است !
حتی اگر از زمستانی سخت بگذرد !
پايیز که باشی ، به تقویمت بهار بر می گردد !
 
 
 
شاعر : مژده لواسانی ( کتاب خونِ انار گردن پايیز است )
  . . .

ماجراهای مهد بهار

مربیان مهد بهار در اين سه سال و اندی که بهار مهد کودکی شده است مرتب تغییر کرده اند. مدیر مهد بسیار جدی با کارکنانش برخورد میکند و کوچکترین کوتاهی از آنها ببیند اخراج میشوند. اين مساله به ظاهر خوب است ولی اگر نیک بنگریم با مربیانی دورو مواجه میشویم که در حضور مدیر مهد تمام کارهايشان را به بهترین نحو انجام میدهند. نمونه اش همین امروز ظهر که موقع گرفتن بهار از مهد، مدیر در مهد حضور داشت. مربی بهار احوالپرسی گرمی کرد و بهار رو آورد و کاپشن اش را تن . . .

روش های جبرانی درمان اختلال بلع

۱- روش هاي تغییر وضعیت و موقعیت سر و گردن۲- روش هاي افزايش و بهبود حس هاي داخل دهانی۳-تغییر حجم و سرعت ارايه موادغذايی به بیمار۴-تغییر غلظت مواد غذايی۵- استفاده از پروتزهاي داخل دهانی۶-تغییر در نوع روش یا وسیله غذا دادن به بیمارکلینیک کاردرمانی و گفتاردرمانی بهار پیشرو در ارايه خدمات نوین توانبخشی در کرجگفتاردرمانی بهار بهترین گفتاردرمانی در کرج با درمان مبتنی بر شواهدکاردرمانی بهار بهترین کاردرمانی جسمی در کرج با تکیه بر اصول صحیح الگوه . . .

روش های جبرانی درمان اختلالات بلع

۱- روش هاي تغییر وضعیت و موقعیت سر و گردن۲- روش هاي افزايش و بهبود حس هاي داخل دهانی۳-تغییر حجم و سرعت ارايه موادغذايی به بیمار۴-تغییر غلظت مواد غذايی۵- استفاده از پروتزهاي داخل دهانی۶-تغییر در نوع روش یا وسیله غذا دادن به بیمارکلینیک کاردرمانی و گفتاردرمانی بهار پیشرو در ارايه خدمات نوین توانبخشی در کرجگفتاردرمانی بهار بهترین گفتاردرمانی در کرج با درمان مبتنی بر شواهدکاردرمانی بهار بهترین کاردرمانی جسمی در کرج با تکیه بر اصول صحیح الگوه . . .

پاییز.فصل عشق

براي من نه بهار فصل خواستنی اي هست ونه تابستان. بهار که مرگ طبیعت در اکثر نقاط ايران را رقم میزند وتابستان که برايم زجر آورست.ولی پايیز فصل رمانتیک هاست و عاشق ها. پايیز همیشه بویی دارد که من با شنیدنش مدهوش میشوم.عطر دل انگیزی که تا زمستان و قبل از فرا رسیدن بهار ادامه دارد. خدايا اين پايیز را ازمن نگیر. بگذار امسال دیگر با معشوق بر برگهاي خشک قدم بگذارم و عاشقانه ها را بسرايم. آمین . . .

انشا

داشت تند و تند مشقا شو می نوشت پسرمگفتم مامان موضوع بهار هست بهار که راحته گفت موضوم زمستونهاسفند بود بغض و بهتم بودبغلش گرفتم گفتم اول تو اين چاي گرم رو بخور مامانم بعد بقیش رو بنویس . . .

اختلالات بلع در کودکان و بزرگسالان

درمان اختلالات بلع و غذا خوردنتشخیص و ارزیابی و درمان به موقع اين اختلال از اين جهت اهمیت دارد که بلع با اساسی ترین نیاز انسان یعنی تغذیه و تامین انرژی لازم براي فعالیت سلول هاي مختلف بدن در ارتباط است؛ به طوری که در صورت عدم تشخیص به موقع اين اختلال ، بیمار ممکن است مبتلا به کاهش وزن، سوء تغذیه ، از دست دادن آب بدن و در صورت ورود مواد غذايی به سیستم تنفسی (آسپیراسیون) مبتلا به عفونت ریه و یا حتی مرگ شود؛ به طوری که در برخی بیماران مثلا در کودک . . .

رهن و اجاره آپارتمان در محله بهار تهران

نام محله از نام ملک الشعرا بهار گرفته شده است که خیابان مرکزی آن به نام آن شاعر بزرگ معاصر است . خیابان بهار خیابان بهار شیراز تا دروازه دولت را در بر می گیرد  جايی که تا دهه 1310 شمسی به جز شماری از باغات  ساختمان هاي مسی وجود نداشت
خیابان بهار شیراز خیابانی بوده با یک پیاده رو و جوی آبی که در وسط آن جریان  داشته است اين جوی از چشمه زلال عباس آباد سرچشمه می گرفت.
از ساختمانهاي قدیمی محله  می توان به مدرسه ارامنه با نام رستم اشاره کر . . .

اختلالات حس چشایی

اقدامات لازم براي درمان اختلالات حس چشايیبه واکنش کودک در مقابل مزه هاي مختلف توجه شود اين واکنش ها ممکن است به صورت حرکات اضافی زبان، لب ها، دهان، یا حتی صدا در آوردن با دهان و نظیر آن باشد. دقت کنید: آیا کودک اشیا را به دهان می برد آن ها را مزه می کند یا خیرآیا کودک هر چیزی را بدون توجه به مزه کی خورد یا به صورت انتخابی عمل می کند.به طرز جویدن غذا و فرو بردن آن دقت کنید. هر نوع عادات غذايی کودک بايد مورد توجه قرار گیرد.مشخص شود که علاقه کودک بی . . .

اختلالات حس چشایی

اقدامات لازم براي درمان اختلالات حس چشايیبه واکنش کودک در مقابل مزه هاي مختلف توجه شود اين واکنش ها ممکن است به صورت حرکات اضافی زبان، لب ها، دهان، یا حتی صدا در آوردن با دهان و نظیر آن باشد. دقت کنید: آیا کودک اشیا را به دهان می برد آن ها را مزه می کند یا خیرآیا کودک هر چیزی را بدون توجه به مزه کی خورد یا به صورت انتخابی عمل می کند.به طرز جویدن غذا و فرو بردن آن دقت کنید. هر نوع عادات غذايی کودک بايد مورد توجه قرار گیرد.مشخص شود که علاقه کودک بی . . .

عشقِ ارگانیک من

 
بهار نارنج ها " عاشق " که می شوند عطرشان همه جا را بر میدارد! و تو بین بهارنارنج ها هم ، سرآآمدی :) داشتم خواص بهار نارنج را میخواندم مطمئن شدم تو با بهار نارنج ها نسبت رگ و ریشه اي داری! عاشقمی مهربونمی آرامش بخشمی قوت قلب و روحم البته نه ! در اين مورد فراتر از بهارنارنج ها رفته اي!  تو خود قلب منی و تو خود روح و جانمی :) از تو هر چه بگویم کم گفته ام
فقط بدان که بهار نارنج ها هم پیش تو برگ می ریزند عزیزم  :)
  . . .

تقویت رشد ذهنی در یک ماهگی

تقویت رشد ذهنی در یک‌ ماهگی۱- هنگام صحبت با او تماس چشمی خود را حفظ کنید.۲-اسباب بازی ها را در حوزه دید او قرار دهید و پنهان کنید تا توجه اش جلب گردد.۳- در دو طرف صورت او به طور متناوب صحبت کنید، تا صداها را از جهات مختلف بشنود.۴- اطراف او را با بالش ها و اشیا رنگی پر کنید.۵- او را جلو آینه ببرید تا خود را ببیند ۶- اسباب بازی هاي متنوع کوچک و نرم در اختیارش قرار دهید.۷-شعرهاي کودکانه برايش بخوانید.۸- دست هايش را به او نشان دهید.کاردرمانی و گفتاردرما . . .

تقویت رشد ذهنی در یک ماهگی

تقویت رشد ذهنی در یک‌ ماهگی۱- هنگام صحبت با او تماس چشمی خود را حفظ کنید.۲-اسباب بازی ها را در حوزه دید او قرار دهید و پنهان کنید تا توجه اش جلب گردد.۳- در دو طرف صورت او به طور متناوب صحبت کنید، تا صداها را از جهات مختلف بشنود.۴- اطراف او را با بالش ها و اشیا رنگی پر کنید.۵- او را جلو آینه ببرید تا خود را ببیند ۶- اسباب بازی هاي متنوع کوچک و نرم در اختیارش قرار دهید.۷-شعرهاي کودکانه برايش بخوانید.۸- دست هايش را به او نشان دهید.کاردرمانی و گفتاردرما . . .

تقویت رشد ذهنی در یک ماهگی

تقویت رشد ذهنی در یک‌ ماهگی۱- هنگام صحبت با او تماس چشمی خود را حفظ کنید.۲-اسباب بازی ها را در حوزه دید او قرار دهید و پنهان کنید تا توجه اش جلب گردد.۳- در دو طرف صورت او به طور متناوب صحبت کنید، تا صداها را از جهات مختلف بشنود.۴- اطراف او را با بالش ها و اشیا رنگی پر کنید.۵- او را جلو آینه ببرید تا خود را ببیند ۶- اسباب بازی هاي متنوع کوچک و نرم در اختیارش قرار دهید.۷-شعرهاي کودکانه برايش بخوانید.۸- دست هايش را به او نشان دهید.کاردرمانی و گفتاردرما . . .

تقویت رشد ذهنی در یک ماهگی

تقویت رشد ذهنی در یک‌ ماهگی۱- هنگام صحبت با او تماس چشمی خود را حفظ کنید.۲-اسباب بازی ها را در حوزه دید او قرار دهید و پنهان کنید تا توجه اش جلب گردد.۳- در دو طرف صورت او به طور متناوب صحبت کنید، تا صداها را از جهات مختلف بشنود.۴- اطراف او را با بالش ها و اشیا رنگی پر کنید.۵- او را جلو آینه ببرید تا خود را ببیند ۶- اسباب بازی هاي متنوع کوچک و نرم در اختیارش قرار دهید.۷-شعرهاي کودکانه برايش بخوانید.۸- دست هايش را به او نشان دهید.کاردرمانی و گفتاردرما . . .

مامان از خداشه من همه کارارو انجام بدم.از خداشه من مثل حمال صب ک پامیشم حمالی کنم میگه نمیخوام کار کنی تا یه ظرف نمیشورم تیکشو میندازه تصمیم گرفتم دس ب سیاهوسفید نزنم الانم ظرفارو نشستمگفت نشور منم نشستم اما از خداش بود بشورم بعدش گفت حالا من یچیزی گفتم توچرا نشستی؟من توخونه موندم که برا فامیلاي ک  .س دمون ظرف بشورمو پذیرايی کنم؟از تون متنفرم دارم میترکمبغض کردمصداي اون کثافت رو اعصابمه . . .

به خودتان ببالید

من قدر لحظه به لحظه زندگی ام را می دانم اگر یک روزی زندگی دنیوی من تمام شد ناراحت نباشید من سی سالگی ام را حسابی زندگی کردم ممنونم از هر آنچه در زندگی ام دارم ممنونم براي بهار بودن ممنونم از خدا که من را بهار آفرید یادم نیست قبل تر خودم را تا اين اندازه دوست داشته باشم ولی تازگی ها فهمیده ام که من چرا بهار را و اين زندگی را براي اين دنیا انتخاب کردم اين همه با زندگی بیامیزی ولی وابستگی به آن نداشته باشی اين آرزوی من است براي هرکسی که ا . . .

پاریس ناتمام_پارت چهارم

سریع از پله ها رفتم پايین که دیدم طرف مقابل که داره سرش داد میزنه منم._ بهار مگه من بهت نگفتم با اين پسره یاشار جايی نری هان؟_آخه داداش_آخه نداره دیگه نبینم تو رو با اين پسره عوضی._داداش مگه یاشار چه کار کرده؟_همون روزی که اومد خاستگاریت و فرداي همون روز مامانش پشسمون شد یکی از اشتباه ترین کاراشهزدم زیر گریه و رفتم بالا.نشستم روی تخت و یک دل سیر گریه کردم که دیدم ماکان داره زنگ میزنه.با صداي لرزون و پر از بغض جواب دادم._الو بله_بهار؟_جانم ماکا . . .

بهار

به چه دردم میخورد، گیاه تشنه به آببه چه دردم میخورد، چهچه تکراری گنجشک هارود عصبانی، درخت پر از برگهواي آفتابی، به چه دردم میخورد؟به چه دردم میخورد، که بهار است یا نههر فصل بدون تو، زمستان است حتما . . .

سرسبزترین بهار تقدیم تو باد (2) .

" بس که جفا ز خار و گل/ دید دلِ رمیده ام/ همچو نسیم ازین چمن/ پاي برون کشیده ام/ شمع طرب ز بخت ما/ آتش خانه سوز شد/ گشت بلاي جان من/ عشقِ به جان خریده ام!/ ./ تا تو مراد من دهی/ کشته مرا فراقِ تو/ تا تو به داد من رسی/ من به خدا رسیده ام!/ چون به بهار سر کند/ لاله ز خاک من برون/ اي گل تازه یاد کن/ از دل ِ داغ دیده ام/ یا ز ره وفا بیا/ یا ز دل رهی برو/ سوخت در انتظار تو/ جانِ به لب رسیده ام ."
.
.
پ.ن: رمضان رفت و دستم خالی و دل پر از اندوه و حسرت. چون طفل مادر مرده اي . . .

بیست مدل طراحی ناخن با رنگ قرمز

بیست مدل طراحی ناخن با رنگ قرمز
طراحی ناخن با رنگ قرمز
طراحی ناخن مدل ها، تنوع و رنگ هاي مختلفی دارد. در دنیاي مد اين روزها، طراحی ناخن با رنگ قرمز مد شده است. به همین بهانه در اين مقاله مدل هاي طراحی ناخن با رنگ قرمز را براي شما گردآوری کرده ايم. تمامی اين طراحی ناخن ها با ترکیب رنگ قرمز، سفید، طلايی و . طراحی شده است.
بیشتر بدانید : آموزش تصویری سه مدل طراحی ناخن زیبا
طراحی ناخن با رنگ قرمز براي بهار 2019 - عکس شماره 1نیمه روز . . .

دانلود آهنگ به جای من از شروین در عصر جدید 98 با کیفیت 320

دانلود آهنگ دوم شروین حاجی آقاپور در عصر جدید 98 به نام به جاي من/با بهار بیا با بهترین کیفیت 320 و 128
لینک دانلود آهنگ

متن آهنگ:
به جاي من یه قاصدک یه روز میاد تو خونتون
تو قدرشو بدون بعد من اگه نبود کسی به یاد من
تو شعرمو بخون به جاي من شايد یکی بیاد که میفهمتت
که بیشتر از من میخوادتت
تمام من بیا ولی تو به مزار من یه لاله جا بزار
یا اردیبهشت عطر تو با بهار بیار
تمام من بیا ولی تو به مزار من یه لاله جا بزار
یا اردیبهشت عطر تو با بهار بیار
با بهار بیا . . .

بهار گیسوانش را افشان کرده

زمستان را مجالی نیست. تنها دقايق اندکی تا تحویل دیگر براي نو شدن و تازه شدن باقی مانده. بهار گیسوان معطر به گل هاي وحشی اش را افشان کرده و نسیم، عطر طره هاي مشکینش را به همه سو می برد. طره هايی که رايحه اش جان را تازه می کند و نوید عیدی میمون و مبارک را می دهد. سوگولی فصل ها دلبرانه و دامن کشان می آید و کوبه هاي دلمان را براي نو شدن می کوبد. اگر بانوی بهار، در دلت را کوبید در به رویش بگشاي و تحفه بهاریت را بستان. سبدی سیب سرخ محبت، سنبلی دلبر، سبزه ز . . .

کاری_بکن

از پیله هاي تاریکی
به سوی نور
به سوی مجمر عشق بیا
من اگر اينچنین مشتاق توام،
دوباره پاي نام تو،
انگار باز معجزه آغوش تو در میان است!
حرفی بزن!
براي لذت شنیدن صدايت،
آوازی نذر گل هاي سرخ باغ،
یا شعری دوباره برايم بخوان
بهار نزدیک است اي باغبان وجودم،
آخر کاری بکن!
مثلا،
دستهايت را میان گلدان تنم بکار،
من اشکهاي بسیاری پاي اين نهالک هاي دلتنگی ریخته ام،
کاری بکن.
شرمگین نیستم من از موهاي سپیدم
دوری و دلتنگی از تو
برف بود بر اين پیکره
وقتی تو نیس . . .

صدای پای بهار

شاخه خشک زمستان چون شود سبزینه وارمیرسد نوروز وچشمک میزند اينک بهاربلبلان مست وشیدا، نغمه خوانی میکننددرهواي باغ وگلشن درمیان شاخسارغنچه ها  سر میکشند ازگلبن خندان خاکبوستانها پر شوند از سازه هاي برگ وبارجوی آب اندرمیان باغ جاری میشوداز صفیرغرش  جانانه ابر بهارباغ از گلبوته  وگلها  گلستان می شودباغبانان  بهر  میوه در پی اش امیدوارشاخه  هاي باردارازمیوه  چون سنگین شوندسر بزیر آرند هم چون مردمان  با  وقاراز "نسیم "آنک تو بشنو اين  نداي . . .

خوب ترین بهار من

خاک در تو نازنین سرمه چشم تارمنیادتو اي نگارمن صبر من وقرار منروی به سوی کوی تو کنم زبهر عافیتاي همه عمر من مکن ریش دل فگار منلعل لبت چو جام می،  نوشم ویک نفس چنینهمی بگویم ازوفا بمان تو درکنار منکاش نمی شد اينچنین خسته وزار ودل غمینراه نشین کوی تو اين دل بی قرار منیا تو بخوانم ازادب یا که نگو برو برومرو زپیش چشم من دلبر غمگسار منیکدل ویک زبان شوم با تو اگر بخوانی اماي که امید من به توست خوبترین بهار من(ناظم) دل غمین بگو نظم به شعر پارسیشعر نگا . . .

دیدنت ،هر جا که باشی

از تو که می گویم  نفسم عطر بهار نارنج می گیرددنیايم پر از رنگ و نور می شودتو راکه می بینمتو ناب ترین حسی بکر ترین منظرهمثل درختی به بار نشسته در بهار پر از بوسه پر از دوستت دارم!   . . .

غزلي گلايه اي از فاضل نظظري

بهار پشت زمستان بهار پشت بهاردلم گرفت از اين گردش و از اين تکرار!نفس کشیدن وقتی که استخوان به گلونگاه کردن وقتی که در نگاهت خار!اگر به شهر روی طعنه هاي رهگذراناگر به خانه بمانی غم در و دیوار!نمانده است تورا در کنار همراهیکه دوستان تو را می خرند بادینار!نه دوستان صفحاتی زهم پراکندهکه جمع کردنشان درکنار هم دشوار!به صبرشان که بخوانی به جنگ مشتاق اندبه جنگشان که بخوانی نشسته اند کنار!تو از رعیت خود بیمناکی و همه جارعیت است که تشویش دارد از دربار . . .

اتوبار بهار هفت تیر خاور مسقف دارید پتو محدوده خیابان بهار

اتوبار بهار هفت تیر خاور مسقف دارید پتو محدوده خیابان هفت تیر خاور مسقف نیسان داری کارگر جهت حمل اثاثیه منزل وبسته بندی اثاثیه منزل اتوبار نزدیک به شما عزیزان درتمام نقاط مختلف کشور با سالها سابقه اي درخشان در امر باربری واسباب کشی منازل متخصص حمل بار سنگین پیانو یخچالها سايد باي سايد بوفه جهیزیه عروس مبلمان حمل تضمینی لوازم اداری و تجاری حمل آسان باربری در منطقه تهران اتوبار  . . .

بهار من تویی

آی دل انگیزکه از مشکی خوشبوی  همان گیس کمندتمشکی شب،گل شب بو  ، خجل استآی دلبندکه از ناز نگاهتگل لاله سر به زیرین داردهر چه دارد گل و سبزه از بهارستو بهار همه را از تو به یکجا دارد.                                                                       ماهی  . . .

خیلی سال پیش

گذشته را که نگاه میکنم دلم تنگ میشود براي تمام آدم هايی که روزی تمام زندگی ام را وقفشان کردم بدون منت فقط چون فکر میکردم دوستشان دارم مهتاب آدم ها چه زود فراموش میکنندراستش را میخواهی بدانی؟ عزیزم دلم براي حضورت در کنارم تنگ شده یادت هست ؟ فروردین خیلی سال پیش بود بعد از آن سرماي جانسوز  فکر میکردم بهار مال من است فکر میکردم خوشبخت ترین خواهم بود آخر میدانی چرا؟ شنیده بودم میگویند بعد از هر سختی آسانی است آمدن تو بی مقدمه ترین اتفاق زندگی . . .

خوشا ای دل شعله ور شدنت

خوشا اي دلبال و پر زدنتشعله ور شدنت در شبانگاهیبه بزم غمدیدگان تری، جان پر شرری، شعله ی آهیبیا ساقیتا به دست طلب گیرم از کف توجام پی در پیبه داد دل اي قرار دلمنوبهار دلم می رسی پس کی؟چو آن ابر نو بهار منبه دل شور گریه دارم منمی توانم آیا نبارم من؟---نه تنها از من قرار دل می ربايد اين شور شیدايیجهانی را دیده ام یکسر،غرق دریاي ناشکیبايیبیا در جان مشتاقان گل افشان کن،به روی خود شب ما، را چراغان کن،چو آن ابر نو بهار من مختاباد- شبانگاهی . . .

سندرم گلین باره

سندرم گلین بارهاين سندروم از اشکال حاد و معمولا پیشرونده سریع پلی نوروپاتی التهابی است و یک بیماری خودايمنی است که منجر به از بین رفتن میلین اعصاب محیطی و جمجمه اي می شود.  از بین رفتن میلین باعث ضعف تحت حاد عضلات و فقدان حس نواحی حفره دهان ، حلق و حنجره می شود.اغلب مشکلات بلع اولین نشانه هاي بیماری هستند که بعد از ۲۴-۴۸ ساعت نیز ضعف و فلجی عمومی در اين بیماران ظاهر می شود. علايم بیماری پس از شروع در طول یکی دو هفته کامل می شود، در ماه اول ممکن . . .

keyboard_arrow_up
هر هفته 7 فیلم رایگان !!
دانلود اپلیکیشن فیلم آپرا (upera.shop)