98Blogs

مرجع بلاگر ایران - جدید ترین ها از وبلاگ های پارسی

به 98Blogs بزرگترین مرجع بلاگر ایرانی خوش آمدید!
هدف 98Blogs این است تا وبلاگ نویسان ایرانی بهتر دیده شوند و سریع تر پیشرفت کنند.

ثبت شکایت

ای ننه تورا به خدا باباطلب کنgo

آه چه گویم

آه اي زندگی چه گویم توراآه اي روزگار در حال گذر چه گویم توراآه اي مردم ظاهر پرست چه گویم شما راآه اي همنشینان نیمه راه چه گویم شما راآه اي خورشید بی من تاب چه گویم توراآه اي مه شب چهارده چه گویم توراآه اي ابرهاي تیره و تار چه گویم توراآه اي چرخ گردون، فلک و آسمان چه گویم شما راآه اي پروردگار جهانیانیان چه گویم تو را . . .

دوست داشتن

دوست داشتنت رااز سالی به سال دیگریجابه‌ جا میکنم،انگار دانش‌ آموز مشق‌اش رادر دفتری تازه پاکنویس می‌کند؛صداي تورا،عطر تورا،هداياي تورا،و خاطرات تورا،وسنجاقشان میکنم به گوشه ی دیگری از قلبم.""نزار قبانی"" . . .

جوابیه ی دلبر

  حسرت تمام روزهايی را میخورمکه تورا نمی شناختم! و به تمام کسانی که تورا پیشتر از من شناخته اند ، حسودی ام می شود!به دوستانت حسودی ام می شودبه خانواده ات حسودی ام می شودبه آینه ی اتاقت بیشتر از همه حسودی ام می شود که تورا چقدر بیشتر از من دیده است!او امروز صبح تورا دیده است و من نه! او الان تورا میبیند که لاي پتویت پیچیده اي و آهنگی ازItzhak Perlmanگوش می کنی ! اما من.اما ما! آری اما ما! ما فرق داریم! در اين لحظه ازین خرسندم که الان در نقطه اي هستیم ،ک . . .

تو را دوست دارم چو نان و نمک

چو آن لحظه هايی که تبدار از خواب خیزی ولبهاي  داغ  - خنک کرده باشی با  شیر آببسان زمانی که یک هدیه گنده نا شناسکنی باز با شادی و شبهه و اضطرابتورا دوست دارمبسان گذر کردن  بار اول زدریا در آسمانتورا دوست دارم چو آن لحظه هايی که قلبم زند تاپ تاپتورا دوست دارمچون گفتن جمله "شکر زنده ام" . . .

چهره اشفته من

اين روزها با تو به وسعت تمام نداشته هايم، حرف دارم…اما مجالی نیست تا بنشینی به پاي اين همه حرف، دلم تنگ است، فقط براي حرف زدن با تو… دیگر نمیدانم چه کنم، یا چه بگویم…دیری نمیگذرد که به شهر تو امده بودم به شهر زیبايی که همه اش بود تورا میداد هر جاي شهر را قدم میزدم فقط تورا میدیدمساعت ها در شهر قدم زدم که شايد دست روزگار تورا به من رساندو ناغافل تورا در آن گوشه شهر ببینم و تمام هستیم را فداي تو کنمگرچه چهرام اشفته و پریشان وخاک الود بود ولی . . .

چه آسان

وچه  آسان تو شدی دغدغه ی دل بی دغدغه امو چه لرزشها که ز چشمان تو در سازه ی مستحکم دل افتادستو تو از هر طوفان شدت پریشانی بیشتر به مویم دادی و چه نوری ز تو ساطع شده است که خورشید ها کورند ز تابیدن من دو سه بیت است تو را میچینمدر میان غزلستان وجود دو سه بارست تورا می خوانم در میان هق هقه هاي عمق سجوددو سه بارست تورا میشنوم در میان چه چه هاي ناب قناری (و هر بار تورا میشنوم در میان چهچه هاي بلبل در هجر گل)چند وقتیست که تو جلوه گری صبحدمدر شبنم . . .

دیدم از قاب توراسایه به سویی برده

دیدم از قاب تورا سايه به سویی   بردهساحل از سرکشی ِچشم ِ تو بویی  بردهدل به دریا زدم ازبختِ بدم طوفان شدچه بدانم که تورا موج چه سویی بردهسیده نصیره سجادی . . .

دلنوشته های خودم

نقره داغ عشق  در کدامین کوچه بن بست خیالم تورا جستجو کنم که جوابی براي بودنت باشد؟ در کجاي قلبم و احساسم تورا جستجوکنم که پراز تو نباشم؟اي عشق چه بیرحمانه مرا به بند می کشی و مرا هرگز ازتو رهايی نیست چقدر ناله ات سوگوارانه است بر اين دل سوخته چه تراژدی غمگینی است اغاز اهنگ بودن من کاش نمی شناختمت   . . .

عاشقانه ترتورا درآغوش می گیرد

خدا از دریچه عشق،تورا درامتداد روز به مهربانی می نگرد.تا تودلت به مهر ،عاشق بنده اي ازبندگانش باشد.آنگاه شب که فرا می رسد،اين خداست که عاشقانه تر تورا درآغوش می گیرد،تا تو شبت را آرام بخوابی.✍️ پورحبیبکانال مادرتلگرامHadis_O_Ravayat@ . . .

یا حسین ادرکنی

سلام آقا 
آقاي خوبم 
مولايم توراچه شد که دنیا براي خود و خانواده ات حتی کودک ۶ماهه ات کوچک دیدی 
چه بلندايی را دیدی 
که تمام جمال جلال آفرینش زیباي خدا تورا کم بود
چه شکوهی از چه عظمتی تورا اينچنین در خود غرق کرده بود 
که دیگر تاب ماندن نداشتی 
الله اکبر از اين عظمت 
و الله اکبر از اين ادراک
چه دیدی، مغلوب کدامین سوز که چنین و مکان را با 
 
ک
که  . . .

روز مادر مبارک

روزمادرمبارک
تـواي مادرانیـــس قلـــب محزون چــراغ سبـــــزهستی در مکنون
هزاران بارهـــــزاران بارممنون
تورا پــــــــــروردگارجـان ستوده تورا آن صاحب قــــــرآن ستوده
تورا مولا به هـــــر احسان ستوده
بنــــــازم نـام نیــــکوورســــــايت بهشــت جاویـــــــدانی زیــرپايت
اجابــت میــشــود ذکــــرودعايت
تواي خورشیـــد جان افروز مادر تـــــواي فــــرشـتۀ دلســــوزمادر
تـــــواي آییــــنـــۀ پیـــــروز مادر
توبايک . . .

چرندیات یک ذهن افسار گستیخته

 به اين فکر کن خیابانی که به اسم میزنند چند کاج دارد ؟در چند قلب پناه  گرفتی ؟وسنگی که نامت را روش می نویسند تورا زخم نمیداند؟عکاس ها تورا سوژه مناسب میدانند؟ تو مشهور تری یا آنان که از تو می نویسنداگر موهاي دختری را نوازش میکردی باز هم میرفتی؟اصلن تو خیابانی را با زنی قدم زدی؟   پی نوشت:جدید فهمیدم تو نوشته هام سوال زیاد میارم و اينا مجموعه سوال ها تو نوشته ها دو هفته گذشته اس . . .

تخت تنهایی .

روی تخت تنهايی ام  مانده ام با دفتری پر ز شعر  و کمی در ان گوشه اش  هوس کردم تورا حتی یک جرعه کافیست  تو را هوس کرده ام  مثل نسکافه اي داغ در سرمايی استخوان سوز  مثل دوشی داغ وقتی زیر باران خیس و تنها مانده ام مثل خوابی عمیق بعد از یک روز سخت  مثل زخمی عمیق براي یک چسب  مثل دهانی خشک و تلخ در گرما براي جرعه اي آب  هوس کرده ام تورا  اما افسوس  تو همانی ک میگفتی هوس الودی . .       . . .

رفیق

تویی بهترین هدیه ی  آسمان
که روشن شد از نور علمت جهان
به ايثار تو جان ما زنده شد
زتو گوهر علم ، تابنده شد
تورا داده یزدان به ما سروری
تو از مادر مهربان بهتری
معلم چو نام بلندت نت
ستايد تورا هر که در جستجوست
چو در جان ما ریشه داری عمیق
به ما از تو بهتر نباشد رفیق
سپاس خداوند بر نام تو
زبان، بسته بادا به دشنام تو
محمد رحیمی . . .

بغض پنهان

اين چه حالی است که بی حوصله ها میفهمندو چه فکری است فقط غائله ها میفهمندزلف ما ترجمه ی حال پریشانی ماستگرهِ کورِ مرا سلسله ها میفهمندشهر باران زده ام دار و ندارم اشک استبغضِ پنهان شده ام را گله ها میفهمندلب من ارگِ به روی گسلِ لب هايتبمِ لب هاي تورا زله ها میفهمندچقدر نامه نوشتم نرسیده است به توآنقدرها که ورق باطله ها میفهمندپرسش ساده ی چشمان من اين بود که عشقپاسخ سخت تورا مسئله ها میفهمنددرد آری ، چقدر درد کشیدم بی تو وصله ی پاي مرا آبله . . .

همه عمر تورا می نگرم

تا هواي دیدنت زد به سرم رفتنت شايد نبوده باورم دیده بودم نیستی حالی شدم کاش می دیدی دو چشمان ترم جاده را لعنت فرستادم که برد همنشین و مهربان و یاورم رو  کجا آرم به که گویم ز تو کوی و برزن , خانه ها دربدرم بعد تو کَس را ندیدم همنشین بعد تو من چون گلاي پرپرم همه گویند که فرامشت کنممیشود بُرد تو را من ز سرم ؟آسمان حال مرا دید و باران بگرفت حال من خوب نشد من هنوز خون جگرم گر که باشد به برم عالمی از آدم ها همه عمر تورا می نگرم رفته بودی و دلم سخت . . .

نماز خواندن ساده برای فهمیدن

به نام خداوند یکتااي خداوند بخشنده ومهربانواي خداوندی که همه‌ی نیازمندان قصد تورا می کنندوهیچ شبیه و مانندی مثل تونیستتنها تورا می پرستم واز تو یاری می خواهممن را به راه راست هدايت فرما واز ثروت بی کرانت به من اعطا فرماپاك و منزّه اي،اي پروردگار بزرگ ،تو را سپاس مى ‏گویم.پاك و منزّه اي ،اي خداوند بلند مقام تو را سپاس می‌گویم.هیچ كس شايسته پرستش‏ خداوند یکتا نیست، یگانه است و شریك ندارد. . . .

ایرانم.قلبم.

ايران فداي اشک و خنده تو     دل پر و تپنده ی توفداي حسرت و امیدترهايی رمنده ی تو   ايران اگر دل تورا شکستنتو را به بند کینه بستنچه عاشقان بی نشانیکه پاي درد تو نشستن  کلام شد گلوله باران به خون کشیده شد خیابـــانولی کلام آخر اين شدکه جان من فداي ايرانتو ماندی و زمانه نو شدخیال عاشقانه نو شدهزار دل شکست و آخرهزارو یک بهانه نو شدايران به خاک خسته تو سوگندبه بغض خفته ی دماوندکه شوق زنده ماندن منبه شادی تو خورده پیوندايران اگر دل تورا شکستنتو . . .

حرفهای دل شکسته ام

گـاهـی بـراي اوچـیـزهـايـی مـی نـویـسـیبـعـد پـاک مـی کـنـی . .پـاک مـی کـنـی . . .او هـیـچ یـک از حـرف هـاي تـو رانـمی خـوانـدامـا تـوتـمـام حـرف هـايـت را گـفـتـه اي . . و من گاهی اونقدر حرف دارم براي گفتن مینویسم و باز پاک میکنم ومینویسم و باز پاک میکنمکه مبادا تو بیايی و بخوانی و از حرفهاي من دلت بگیردو من نمیخواهم حتی یک لحظه هم تو دلگیر شوی از حرفهاي منوحتی یک لحظه هم دلت اشوب شود تو بايد همیشه شاد باشی اين منم که بايد همیشه دلم اشوب باش . . .

آهنگ سینا سرلک به نام بیگانه {ای شمع روشن دور خود پروانه میخواهی در سرزمین عاقلان دیوانه میخواهی}

اي شمع رز موزیک روشن دور خود پروانه میخواهی در سرزمین عاقلان دیوانه میخواهی
هنگام شادی دور من خط میکشی اما روزی براي گریه ات یک شانه میخواهی
آه اي غم دوران من آتش زدی بر جان منی خاکسترم را باد برد
آه اي همیشه دور تر از هر کسی مغرور تر بايد تورا از یاد برد
آه اي غم دوران من آتش زدی بر جان منی خاکسترم را باد برد
آه اي همیشه دور تر از هر کسی مغرور تر بايد تورا از یاد برد . . .

دوست داشتن

دوست داشتن بوسیدن بدون مقدمه استدوست داشتن بغل کردن بی بهونه استدوست داشتننگاه کردن به تو ساعت ها بدون لحظه پلک زدندوست داشتن ، تورا نداشتن ، اما کنار تو بودندوست داشتن تورا نداشتنکنار تو نبودناما هر لحظه براي تو مردن دوست داشتن یعنی حتی لحظه مرگ تو را خواستن به یاد تو بودن  . . .

عاشق شدم

بعد از تو‌هیچ‌میماند از قلبم براي منبغضم‌حریف گریه هايم نیست خداي مناين‌گریه ها یعنی شروع ماجراي منچشم رقیبان‌خورده بردارو‌ندارمندوش شما تنها دلیل انتظار من دیوانگی دیگر نمی آید به کارمنعاشق شدم عاشق چرا از دور میبینم‌توراواي از اين‌درد دوریماندم درآغوش غم دردل تو جاماندی فقط اما هنوز‌غرق غروریشهزاده ی نامهربان قلب مرا شکستی تیر گذشته از کمان دردانه ی که هستیاي عشقخرابم‌کرده اي آخر تورا تاکی کنم باور نمیبینی مگر دلم‌گرفتها . . .

آهنگ سینا سرلک به نام بیگانه {ای شمع روشن دور خود پروانه میخواهی در سرزمین عاقلان دیوانه میخواهی}

اي شمع رز موزیک روشن دور خود پروانه میخواهی در سرزمین عاقلان دیوانه میخواهی
هنگام شادی دور من خط میکشی اما روزی براي گریه ات یک شانه میخواهی
آه اي غم دوران من آتش زدی بر جان منی خاکسترم را باد برد
آه اي همیشه دور تر از هر کسی مغرور تر بايد تورا از یاد برد
آه اي غم دوران من آتش زدی بر جان منی خاکسترم را باد برد
آه اي همیشه دور تر از هر کسی مغرور تر بايد تورا از یاد بردآهنگ ايرانی . . .

آهنگ سینا سرلک به نام بیگانه

آهنگ بیگانه از سینا سرلک
اي شمع روشن دور خود پروانه میخواهی در سرزمین عاقلان دیوانه میخواهی
هنگام شادی دور من خط میکشی اما روزی براي گریه ات یک شانه میخواهی
آه اي غم دوران من آتش زدی بر جان منی خاکسترم را باد برد
دانلود آهنگ بیگانه از سینا سرلک
آه اي همیشه دور تر از هر کسی مغرور تر بايد تورا از یاد برد
آه اي غم دوران من آتش زدی بر جان منی خاکسترم را باد برد
آه اي همیشه دور تر از هر کسی مغرور تر بايد تورا از یاد برد
 
  . . .

دانلود آهنگ بیگانه از سینا سرلک

اي شمع روشن دور خود پروانه میخواهی در سرزمین عاقلان دیوانه میخواهی
هنگام شادی دور من خط میکشی اما روزی براي گریه ات یک شانه میخواهی
آه اي غم دوران من آتش زدی بر جان منی خاکسترم را باد برد
آه اي همیشه دور تر از هر کسی مغرور تر بايد تورا از یاد برد
آه اي غم دوران من آتش زدی بر جان منی خاکسترم را باد برد
آه اي همیشه دور تر از هر کسی مغرور تر بايد تورا از یاد برد
http://dl.rosemusics.com/Music/Sina%20Sarlak/128/Sina%20Sarlak%20-%20Biganeh%20%28128%29.mp3 . . .

آتش گرفته این گلد

ثبت شده درتاریخ چهارشنبه 15 آبان 98 بشماره سریال درسايت شعرنو - اينستاگرامشبها نگاه گرم تورا درماه میکشمدرتنهايی وسکوت خودم آه میکشمچشمم به کاغذی که کشیدم براي توکنجی خزیده ام ونقشه ی راه میکشمگاهی چودیوانه ام ، که پنهان کنم توراگاهی چو عاشقان دوباره همراه میکشمگفتندکوراه عاشقی ، چه ترسیم میکنیگفتم مپرس زکارمن که دل خواه میکشموقتی که گم شدم چنین درخاطرات توخلوت گزیده کنجی ، آه جانکاه میکشم دیگرخمیده شده، نفس عمق سینه امآتش گرفته اين گلو . . .

شانه هایت را برای گریه کردن دوست دارم(شعر آهنگ)

سر به روی شانه هاي مهربانت میگذارمعقده ی دل میگشايد گریه ی بی اختیارماز غم نامردمی ها بغضها در سینه دارمشانه هايت را براي گریه كردن دوست دارم، دوست دارمبی تو بودن را براي با تو بودن دوست دارم، دوست دارمخالی از خودخواهی من، برتر از آلايش تنمن تورا بالا تر از تن، برتر از من دوست دارمعشق صدها چهره دارد، عشق تو آیینه داردعشق را در چهره ی آیینه دیدن دوست دارمدر خموشی چشم من را، قصه ها و گفتگوهاستمن تورا برجذبه ی محراب دیدن دوست دارممن تورا بالا . . .

لبخند بزن جآنا

 
لبخند بزن جانا،
لبخند تو دنیا را زیرو زبر می‌کند،
بخند، برقص، برو، بیا،
بی اعتنا باش به اين مردم سرتا پا ايراد،
توجهی نکن به دین وخدايشان،
تو خداي خود را داری، 
خداي تو مهربان تراز اين حرف هاست،
که تورا براي شاد زیستن مؤاخذه کند،
خودت باش جانا،
بی هیچ کم و کاستی،
بی هیچ نگرانی و اضطرابی،
مادامی که خودت باشی،
جوان تری، زیبا تری، دنیا تا ابد به کامت خواهد بود،
برقص جانا،
تا دنیا به سازت برقصدو به کامت بنوازد،
جانا بدان 
آدمهاي اين دنیا که دم . . .

دانلود آهنگ اي شمع روشن دور خود پروانه ميخواهي در سرزمين عاقلان

اي شمع روشن دور خود پروانه میخواهی در سرزمین عاقلان دیوانه میخواهیهنگام شادی دور من خط میکشی اما روزی براي گریه ات یک شانه میخواهیآه اي غم دوران من آتش زدی بر جان منی خاکسترم را باد بردآه اي همیشه دور تر از هر کسی مغرور تر بايد تورا از یاد بردآه اي غم دوران من آتش زدی بر جان منی خاکسترم را باد بردآه اي همیشه دور تر از هر کسی مغرور تر بايد تورا از یاد بردرز موزیک . . .

دوری اما درقلبمی3>

در کنار تو عقربه ها می ايستند ازبهت احساسم به تو و تمام تیک و تاک هاي دنیا خاموش میشوند تا صداي تپش قلبم فریاد بزند ک چقدر دوستت دارمقبل از تو شايد کودکی بودم ک داستان سرايی میکرد و میلیون ها کلمه میدانست اما نوشتن نمیتوانست تا تو آمدی و دنیا روی دیگری از خود را نشان داد تو، همان اتفاق شیرینی هستی که افتادی در دلمو دلم گرم شد به بودنتتو،همان گرم ترینِ رنگ هايی که آمدی میان تمام رویاهاي خاکستری من و من پروانه شدم.هیچ کیلومتر شمار و جاده . . .

ای عشق خرابم کرده ای آخر تورا تا کی کنم باور

دانلود آهنگ اي عشق خرابم کرده اي آخر تورا تا کی کنم باور - موزیک ايرانی
Ahang ey eshgh kharabam kardei akhar tora ta key konam bavar
دانلود اهنگ اي عشق خرابم کرده اي آخر تورا تا کی کنم باور - موزیک ايرانی
بعد از تو هیچ میماند قلبم براي من بغضم حریف گریه هايم نیست خداي من اين گریه ها یعنی شروع ماجراي من چشم رقیبان خورده بر دار و ندار من دوش شما تنها دلیل انتظار من دیوانگی دیگر نمی آید به کار من عاشق شدم عاشق چرا از دور میبینم تو را واي از اين درد دوری ماندم در آغوش غمت در دل . . .

فرشته ی رویایهای من

دیشب در کنار پنجره نشسته بودمتورا تماشا میکردم. تویی که نبودیو سالهاست که نیستی و من به تو می اندیشمدرکنار پنجره نشستن کار هر شب من استهر شب تورا تصورکردن.فرشته ی رویاهاي منتو در حیاط خانه ما قدم میزنی زلف می افشانیصداي قدمهايت مثل نوت هاي موسیقی من استگیتارم را برمیدارم دوباره باز کنار پنجرهگیتار مینوازم شعری میگویم و به قد و بالاي تومینگرمبه یاد اون روزهايی که با هم قدم میزدیمبا هم میخندیدیم و با هم اشک میریختیم غم و شادی هايمان نصف  نص . . .

شعر عاشقانه/عاشقانه

**شعرعاشقانه**
تورا دوست می دارم.
طرف ما شب نیست  صدا با سکوت اشتی نمی کند   کلمات انتظار می کشند   من با تو تنها نیستم  هیچکس با هیچکس تنها نیست   شب از ستاره تنهاتر است   طرف ما شب نیست    چخماق ها کنار فیتیله بی طاقتند     در لبان تو شعر روشن صیقل می خورد   من تورا دوست میدارم و شب از ظلمت خود وحشت می کند
***در چشمهايت با من گفتندکه فردا روز دیگریست.
ادامه مطلب . . .

مقدمه

روزها میگذرد وشب جاي آن را میگیرد .وآدم ها از عشق ومحبت دور شده اند .هوس جاي عشق را گرفته وآدم هاي گذرا جاي عشق واقعی .شايد برسد از جايی که هیچ وقت بهش فکر هم نکردی .عشقی که قلب سنگی را آب میکند .وتورا اين قدر درگیر خود میکند که به جاي عقل قلبت بهت دستور میدهد.وتورا به هدف خود نزدیک میکند اين مسیر شايد عمری طول بکشد وگاهی یک نگاه ولی درآخر تورا درگیر میکند .عشق زندگی تورا میگیرد ولی زندگی جدیدی به تو میدهد .عاشق حاضر است به خاطره عشق از خو . . .

466

دست در دست خیالم به بیابان برومتا به آتش بکشانم لب خاموش توراموج وهم است و جنون من و دریاي عذابو سرابی که مرا برد به اين دیر خرابحال دیوانگی من بنگر هیچ مگوبشنو نغمه ی دیوانه پریشان مرا. . . .

نیست چرا ؟»

شوقِ دیدار کسی دردل ما نیست چرااين یخی قلب مراجاي شمانیست چرابر لبم هست بگویم که تورا منتظریمدرسرم جاي چنین حال وهوانیست چرامن که پُر بودم ازاحساسِ توبامن بودنظرف ومظروفم ازاين شوروصفانیست چراياد داری که تورا نامه نوشتیم بیايک نفررقعه نویسان به شمانیست چرابا پسرعمّ توهم نیک نکردیم عملکرده نیرنگ و نشانی زِ وفا نیست چراقفس سینه شکستیم که پرواز کنیتنت افتاده و سر بر سرِ جا نیست چراتکیه برعهد نمودی و به پیمان دلخوشنیست پیمانه به جز جام بلا . . .

بادی که تورا لمس کرده باشد

   می دانم بادی که تورا لمس کرده باشدبوی سیب می دهدو پر است از گلبرگ گلهاي سفید و صورتیولی من سالهاستخودم را در معرض تمام بادها قرار می دهماز هر سمتی که بیايندحتی گردبادهاکه خاک و خار و خاشاک اندیا نسیم هاي صبح که می دانمقبل از جايی که تو هستی شکل می گیرند سالهاست خواب می بینمیک روزبادی از میان موهايت می گذردجانت را در می نورددآغوشت را در دست می گیردمی آورد براي منو منزیر یک درخت بلوط بزرگوسط مزرعه ی خشکیده ی گندمروی صفحات میانی رمان آناکار . . .

198

دور از تو دلتنگی می‌کند دلمفضاي سردو سنگین و پر از ابهام اين روزها هم هستتنهايی هم هستاما با تو حرف هاي دونفره نداشتنبا تو تنها نبودن حجم دلهره هارا کنارت آوردنمرا از تو دور می‌کندو دور از تو دلتنگی می‌کند دلم.#پ_ن:تورا به تنهايی خویش دعوت میکنم.#م. . . .

بعداز سرکوب اعتراضات مردم به گرانی قیمت بنزین چه میشود؟!؟!

بسم الله الرحمن الرحیم
یا اباصالح المهدی
یا ابوالفضل العباس ، تورا به مقام حضرت زهرا و قبر مفقود شده ايشان قسمتان میدهم،به فریادم برسید
اگر در برابر اشرافیت مسئولان و اختلاف حقوق بسیار بسیار بالا و اختلاف طبقاتی ،که برطرف کردن آنها اولین وعده حکومت صالحان است و مولايم امیرالمومنین علی علیه السلام در روز اول انتخابشان به خلافت ظاهری به مردم وعده فرمودند،
اعتراض کنم جوابم توبیخ و تنبیه است
اگر ساکت بمانم
نتیجه ،بعد از سرکوب امثال من
زندگی . . .

دنیارو بدون خودم نمیخوام

ايده هايی که بدون ما میمیرند.-اگر و اما و اي کاش-اکنون و لحظه و لحظهمن اگر نباشم چه کسی مظهر استقامت و صبر باشد؟و اگر هستم چگونه کائنات میبینند که اندوه را به شادمانی تبدیل میکنم؟آیا تو مومنی؟هم اندازه ی خداي درونت شاد خواهی شدبگذر از زیور و آراستگی، بگذربايد به دریا پیوستبه بینهايتمن اگر نباشم چه کسی مرا و تورا و کودکان بیگناه را و انسان هاي دردمند را دوست بدارد؟و اگر هستم چگونه خودم را دوست خواهم داشت تا تورا؟بايد راهی یافتو من ايمان دار . . .

دانلود آهنگ رضا بهرام به نام لبخند بزن

دانلود آهنگ جدید رضا بهرام به نام لبخند بزنDownload New Music Reza Bahram – Labkhand Bezanرضا بهرام لبخند بزندلبر جانم بی اجازه قلب ما بردی کجا بردی اي عشق جانم هر نفس را بی هوا بردی کجا بردیبی منت تورا دوس دارم بی علت تورا میخواهم .براي دانلود روی لینک زیر کلیک کنید .دانلود آهنگ با کیفیت 320 . . .

چقدر زود سخت شد.

چقدر زود سخت شد اين روزهايی که انتظارمان شیرینی اش بود.همراه روزهاي سخت من، اين ساعت ها نفسم را بند آورده. پايیز قشنگم کمی مهربان باش با قلب خسته ام، توان اين همه فشار برايم دشوار است.میان اين همه رنگ زیبا تو بگذار من هم کمی شاد باشم و اين پايیز را هم عاشقانه تورا ببینم. قشنگترین فصل خدا با دلم راه بیا راه بیا تا که براي خنده ام دلی به زیر پا نماند. . . .

هرجای این اتاق مرا سایه میکنی

هر  جايِ اين اتاقِ مرا  سايه   میکنیرویِ لباس و شال و قلم خانه میکنیرفتم به باغ اگر بشود گم  کنم   توراکافر میانِ برگِ درختان  چه    میکنیسیده نصیره سجادی  . . .

عمر مفید

اگر قرار باشد از ترسناکترین چیز دنیا بنویسم تمام آن در کلمه پیری» خلاصه میشود.پیری ناخوشايندترین مرحله و دوره از زندگی ما آدمها به شمار می‌آید.انگار با گذاشت زمان انسان آب میرود ناتوان و کم حوصله میشود.گاهی فکر میکنم پیری چقدر کسل کننده میتواند باشد اگر به آداب پیر شدن آگاهی نداشته باشیم.انسانهاي پیر همواره برايم قابل احترام اند.بابا بزرگ تازه پروستاتش را عمل کرده.عوارض عمل حتی روی کیفیت تکلمش هم تاثیر گذاشته به سختی تشخیص میدهم چه میگو . . .

keyboard_arrow_up
هر هفته 7 فیلم رایگان !!
دانلود اپلیکیشن فیلم آپرا (upera.shop)