98Blogs

مرجع بلاگر ایران - جدید ترین ها از وبلاگ های پارسی

به 98Blogs بزرگترین مرجع بلاگر ایرانی خوش آمدید!
هدف 98Blogs این است تا وبلاگ نویسان ایرانی بهتر دیده شوند و سریع تر پیشرفت کنند.

ثبت شکایت

قسمت1سریال بامن بمان ترکی

قصد بی تقصیر

یار بامن /غنچه با من/ دلبر دلداده  با منساز بامن/خنده بامن/شمع این پروانه بامنهرچه غم داری بسوزان دمی بنشین کنارمغم بامن/ ناله با من/گریه ی بیچاره  بامنباتو نشستن گرچه جرم است ولی باتو نشستمحکم بامن/قاضی بامن/ حبس این دیوانه بامنگر بخواهی بار  دیگر  از کنارم  رد شویاشک بامن/گریه بامن/بغض این بیکینه بامناگر درخواستی داری بگو و طلب کن از منجام بامن/باده با من/مستی مستانه بامندمی هر دم سکوت کردن بادلم بود ارزوداد بامن/بیداد بامن / فریاد دیرینه . . .

برای مارتا

عاشقانه هایم را سرود می کنم
انگاه که در میا نه شب ، باد
عطر گیسوانت را، سوغات می اورد
من با نی لبکی از جنس اشکهای پنهان
تاسحرگاه می نوازم ؛ آرام . . . آرام
واژه واژه شعرم از نم چشمت معطر است
واین سرخی هر سطر، خون دل سالهای انتظار
بامن بمان ای ستاره روشن شب تیره گی ام
بامن بمان ای حسرت فروع خورده عاشقی
بامن بما ن  تنها بهانه هستی ام
با. . من . . بمان . . .

تو بمان

این روزها ادمای زیادی با وجود فرسنگها فاصله، به دیدنت میان . من اما در چن قدمی تو هستمو نمیتونم ببینمت. بخوبی روزایی رو که باهام قهری میفهمم، می تونم حس کنم و چه کودکانه اس رابطمون.بخاطر سخت ترین و بدترین سرزده هاااا ازمن ، قهر میکنی و بواسطه ساده ترین چیزها آشتی میکنی و دوباره محل امن و پناه آرامشم میشی.بیا کودک رابطه ی مان را بزرگ کنیم‌.برای تمام سخت ترینها و بدترین هایم بامن آشتی کن و آشتی بمانو برایم بمان. تا همیشه . که من  بتو محتا . . .

سهم من که نیستی!!! سهم قصه های من بمان!!سهم فکر من!!!عاشقانه های من!!!سهم خواب دستهای من بمان!!از کنار من که رفته ای!!از خیال من مرو!!سهم من که نیستی!!!سهم من نمیشوی!!!سهم دفترم !!!سهم واژه های من!!سهم سطر های خسته ام بمان!!! . . .

لیلی

به نگاه پر ز مهرتقسمت دهم به بارانمن و قبله گاه چشمتدوهزار چشم گریان میخواهمت بمانمیجویمت مروسرگشته ام چو بادمیخواهمت بمان . . .

:(

تو ای قرار بیقراریای من بگو کجایی ???بسوزد این دلم چو شمع تا سحر از این جدایی !!!!دلم گرفته از هوای بی کسی بمان نگارا ???تو آمدی با خودت ربوده ای قرار ما را!!!!بمان کنارم که بیقرارم در این شبانم ???ببین شکستم به گل نشستم در این زمانم!!!!بیقرار توام به خواب هر شبم در کنار توام ???چه عاشقانه در انتظار توام بیا بمان کنارم!!!!بیقرار توام به خواب هر شبم در کنار توام ???چه عاشقانه در انتظار توام بیا بمان کنارم!!!!آهی من از غم تو میکشم آهی چرا دگ . . .

سخن آغاز

ایران وطنم جانو تنم خاک رهایی مهد هنری مامن مردان خداییتیری به تنم تا نخورد از تن من جان و تن من هر دو فدای وطن منروزی پدری رفت تا زنده بماند روزی پسری تا پاینده بماند با یار بمانم منو با یار بمیرم  در عشق تو یک بار نه صد بار بمیرمسر میدهم اما سر تسلیم ندارم من آرشم از تیر کسی بیم ندارمبر خاک بیوفتم که تو آزاد بمانی از پای نیوفتم که تو آباد بمانیسلمانم و با عشق در آمیخته کیشم دلبسته یاران خراسانی خویشمایران ای جان ای بیشه شیران آزاد بمان شاد  . . .

خوش آمدی عشق من

باز پائیز است و باران چقدر دل انگیز است و روح نوازحس زیبای پائیز تا با باران ممزوج میگرددحسی بی نظیر و رویایی است تمام سال در انتظارش چشم براهیم چه میشود وقتی پائیز باشد و باران بیاید و تو هم باشی. هفت رنگ عشق کامل میشود قشنگ تر از این ایام وجود نداردپس. بمان پائیز زیبایم بمان باران روح افزایمبمان که تا تو باشیتمام خوشیها و برکات الهی نازل میشود.عزیزدلم حبیب قلبم طبیب روحم خوش آمدی خوش آمدی خوش آمدی و خوش بمان که فقط با تو خوشم.  . . .

جام تهی

همه می‌پرسند:چیست در زمزمه مبهم آب؟چیست در همهمه دلکش برگ؟چیست در بازی آن ابر سپیدروی این آبی آرام بلندکه تو را می‌برد این گونه به ژرفای خیال چیست که در خلوت خاموش کبوترها؟چیست در کوشش بی حاصل موج؟چیست در خنده جام؟که تو چندین ساعتمات ومبهوت به آن می‌نگری؟  نه به ابر، نه به آب، نه به برگنه به این آبی آرام بلندنه به این خلوت خاموش کبوترهامن به این جمله نمی‌اندیشم! به تو می‌اندیشم! ای سراپا همه خوبیتک وتنها به تو می‌اندیشم همه وقتهمه جام . . .

مَـــــردَمݩ

مَـــــردَمݩ وقتی میگویم ; دنیاے منی باید بدانی〰 دیگر جز تو هیچ دنیایی ندارم پس هیچوقت .هیچوقتِ هیچوقت رهایم نکن و مرا معلق در زمین و اسمان تنها نگذار چوݩ وقتی نباشےدیگردنیایی نیست تا ابد باید در هیچ و پوچ بمانم پس بیا صادقانہ بامن بمان دنیای من . . .

همه چيز

همه چیز باید به وقتش باشد.دلت به آمدن نیست،قبول.احساست را خاك گرفته،قبول.از شكستن مى هراسى،این هم قبولاما مصمم اگر شدى به آمدن.در كنارم بمان!بمان تا ثابت كنیم.دوست داشتن هنوز هست.بمان تا بریزیم .ترسِ تمامِ آدم هاى مثلِ خودَت را.بمان تا پاییز را .جورِ دیگر تعریف كنیم.مهم نیست كجاى پاییزیم.مهم نیست یخبندانِ دوست داشتن ها.مهم ماندنِ توست.مهم ساختن ماست.مصمم اگر شدى به آمدن.به وقتش بیا جانم!نه آنقدر زود.كه لیاقتت را نداشته باشمن . . .

مهمان ناخوانده قلب من بمان

 آمدنت را یادم نیست بی صدا آمدی بی آنکه بدانمبی اجازه آمدی بی آنکه بخواهماما اکنون با ذره ذره وجودم ماندنت را تمنا میکنمان ناخوانده قلب من بمانماندنت را سخت دوست دارم   . . .

تو بمان

ای تمام رودها از چشم تو جاری شده ای تمام موج ها از یاد تو دریا شدهای تمام تن ها از داغ تو گران شدهو تو بر تمام لب ها لبخندو تمام چشمه ها از لطافتت خیسو تمام چشم ها به تو روشنو دوزخ به مهر تو جنانای تمام ابرها از تو بارانو تمام دشت ها از تو سبزو تمام قلب ها به تو نبض و سکوت به صدای تو هوار ای تمام کوه ها از تو استوارای تمام روزها از تو گرم و ای تمام سخت ها ز تو نرمای تمام شب ها به تو آرامای همه راه ها به تو ختمو ای تمام میوه ها از تو شیرینو نیم نگاه ت . . .

306

باید کاری کنم ، نمی شود دست روی دست بگذارمو ببینم درست در مقابل چشمهایم دور می شوی ، باید کاری کنم ، باید تا می توانم از دور یا نزدیک خوووووب نگاهت کنم و تصویرت را در انتهای تمام خاطرات با هم بودنمان درون ذهن آشفته و سرگردانم ثبت کنم .آه اگر نمی رفتیآه اگر که نمی رفتیمن بودمو تو بودیو این همه تنهایی ،که گریبانم را گرفته است .باید کاری کنم . باید بمانی، بمان و نروای دریچه ی کوچک روشن رو به تنهایی تاریک روزها . بمان . کاری از دستم بر نمی آید .  . . .

شوخی

ادم هاحرف های دلشون وتوعصبانیت میگن یا توطنز وشوخییک ازهمین روزهای که گذشت،به ازهمسرم پرسیدم،تواگه جای من بودی،ازنظرقدوقیافه،خانواده،ایاراغب بودی بامن که جای توبودم،باخصوصیات خودت،یعنی من جای زنم باشم،وزنم جای من،میخواستی بامن ازدواج کنی. خندیدوگفت،مگه دیونه بودم،درست میگفت،یاشوخی کرد دلم شکست،یکی ازبروبچ که موفقیت خوبی پیدا کرده بود،یک روزاومدمغازه ام باهم ازهمه دری حرف زدیم،حرف هم حرف میاره ازش پرسیدم راز موفقیت تو چی بود،وقت . . .

ماندگاری

مرا اینگونه خوش است!
همین هم پا به پای باران باریدن
سبک و بی قید
در کلاف سپید کلم گونه ابرها گم شدن.
تا سلامی دیگر به دشت ها
مثل لذت شکفتن یک شقایق در کویر
همینگونه در سفر،
همیشه پی تو بودن مرا بهتر است!
بهتر است برایم در جستجویت
تا شکفتن در راز یک گل سرخ
تا رسیدن به توابع بخش مرکزی آغوش بس دهاتی تو!
مرا همینگونه بخواه!
در همین سرانگشت احساس خوش وصال
 پشت پرچین باران خورده آرزوهای یک تاک 
لا به لای  نورهای تابیده بر شبستان مسجدی فراموش شده
در اد . . .

دانلود آهنگ جدید گفتم بمان حمید هیراد

دانلود آهنگ جدید حمید هیراد گفتم بمان
Download New Music Hamid Hiraad Goftam Beman
آهنگ جدید حمید هیراد بنام گفتم بمان
به تو گفته بودم ز من بگذری روم در پی
عشق ویرانگری گفتم تا بدانی به تو گفتم تا بمانی
 
ادامه مطلب . . .

گل نازدانه پدر

رقیه .رقیه نجیب ! ای مهتاب شب های الفت حسین ! ای مظلوم ترین فریاد خسته ! گلِ نازدانه پدر و انیس رنج های عمه !رقیه. رقیه کوچک! ای یادگار تازیانه های نینوا و سیل سیلی کربلا ! دست های کوچکت هنوز بوی نوازش های پدر را می داد، و نگاه های معصوم و چشمان خسته ات، نور امید را به قلب عمه می تاباند.رقیه. رقیه صبور ! بمان، که بی تو گلشن خزان دیده اهل بیت، دیگر بوی بهار را استشمام نخواهد کرد، تو نوگل بهشتی و فرشته زمینی، پس بمان که کمر خمیده عمه، مصیبتی دیگر را . . .

منو ببخش

از این که بعضی مواقع بد رفتاری و تند خو میشم واقعا ن منو ببخش لیلاجون  نمیدونم چرا بعضی وقتها آمپرم بالامیره وعصبی میشم تو همه وجود من هستی همه امید و ارزوی من هستی تا بتوانم  تا اخرین نفس تو این دنیای بی کس با تو سر کنم همه بودو نبود من تو هستی فقط تو همه ثروت و ارامش من هستیتنهایی سزای عشقه بامن بمان دوستت دارم بی نهاییت بابت این که وقت پای صحبتم گذاشتی ممنونم و سپاسگذارم و از درگاه خدا میخواهم که همیشه رو سفید باشی نامه نوشته ام برات از این . . .

گنجینه ی فاطمیه

مرو مادر دلم طاقت نداره دلم بعد از تو خیلی بی قرارهمگه بابام علی شب های بی توسرم رو روی زانوهاش بذاره***ای تو مهراب فاطمه اسوه ی حجاب فاطمهیاس پرپر علی بمان سایه سر علی بمانقوت دل علی نرو از مقابل علی نرو . . .آن شب که ابوتراب با قلب حزین بسپرد تن اُم ابیها به زمیندانی که چرا خاک ز دستش افشاند یعنی که تمام هستی ام بود همین! . . .

صد و سه

ممنونم اجازه دادی با تو زندگی کنم . ساعت هفت و بیست دقیقه صبح از آزمایشگاه بر میگردیم. با یک دنیا امید و نشاط مطمئنم که هستی. اصلا به نبودنت فکر نکرده ام. اصلا چگونه میتوانستم به نبودنت فکر کنم وقتی هر روز این چهارده روز را با تو حرف زده ام. خودم را نشانت دادم که چگونه در تک تک سلول هایم جا گرفته ای. منت سرم بگذار و بمان مهربانم. بگذار طعم شیرین این روزها با من بماند. بگذار کنارت بمانم. من حرف های زیادی دارم که هنوز برایت نگفته ام قص . . .

آخرین جرعه‌ِ این جام

خیلی از شعرای معاصر ایرانی به نظرم بهشون کم لطفی شده. خیلیاشون یه شعر خیلی معروف دارن و بقیه شعراشونو خیلی کسی نمی خونه. یا حداقل اونقدری که لیاقت اون شعراست. یکیشون به نظرم  فریدون مشیریه. شعر بی تو مهتاب شبی فریدون مشیری خیلی قشنگه ولی شعرای دیگه ای هم داره که به نظر من همونقدر یا حتی بشتر، زبیان. یکیشون این شعره:همه میپرسندچیست در زمزمه مبهم آبچیست در همهمه دلکش برگچیست در بازی آن ابر سپیدرو.ی این آبی آرام بلند.که ترا می برد اینگونه به ژ . . .

راستش را بخواهی.

به نام خدای عشق گله دارم از ثانیه ها!! این ثانیه ها ، کنار تو هستم، می تازند و کافی است دور از تو باشم، انگار مرده اند!!مگر می گذرند؟!!  کنارم باش!!خودت، خاطرت و خیالت کنارم بمان، همیشه بمان، هر لحظه، هر ثانیه!!خودت، خاطرت و خیالت، شمار نفس های مرا آرام می کنند.راستش را بخواهی قلب من در همان لحظه های اولین دیدار تو جا مانده است!!یادآوری آن ثانیه های قشنگ، قلبم را جلا می دهد.اصلا اشتیاق تکرار هر روزه ی آن ثانیه ها، اوج شادمانی ام را رقم می زند!باش، ک . . .

دل من

دل من گم شده بود    من هراسان پی آن  می گشتم  بین افکار سراسیمه و پوچ     زیرقالیچه  ی فرسوده  ی ذهن     پی آن  میگشتم    دل من  بامن بود  هرکجا بودم و او بود      زمین خرم بود    دل من پرزدورفت    رفت تاعمق وجود  رفت تاپیش خدا  دل من عشقم بود   پاک و معصوم و سپید                مثل لبخند خدا  دل من رفت به آغوش خدا. . . .

بیمار

شربتی نوش کنم من ز لبانت تا دگر باره نگردم بیماربدهی مرهمی از چشم خمارت تا که تیمار شوم من به ابد یارخفته ام در تب عشقت، که به خوابم تو بیاییچو بیایی ندهم لذت بیماری را تا که در خواب و خیالم تو بمانی آمدی خوب شدم تا به ابد یارهم در این عالم و آن عالم و جاهای دگر من که رفتم تو بمان تو بمان با دگران ، وای به حال دگران . . .

چند صباحی بمان یا حسن عسکری

چند صباحی بمان، یا حسن عسکریبار مبند ای جوان، یا حسن عسکریلحظه ی دردسرت، آمده بالاسرتمهدیِ صاحب زمان، یا حسن عسکریشکرِ خدا در گذر، حضرت نرجس ندیددست تو در ریسمان، یا حسن عسکریتشنه لب سامرا، ماه ربیعت چراگشته شبیه خزان؟! یا حسن عسکریدر دل زهرایی ات، خاطره ی محسنشریخته داغی گران یا حسن عسکریداغِ دلت این شده، از غم محسن شده.فاطمه، قامت کمان، یا حسن عسکریرنگِ رخت را عجیب، زهر بهم ریختهتشنه لبی بی گمان، یا حسن عسکریخورد اگر ظرف آب، بر لب و دند . . .

شاید هیچوقت من نباشم

از نظرتو یک اهنگ دوست داشتنیست ولى من میدانم که بخاطر چه کسى این موزیک را گوش میدهى. 
لطفا بعداز هم بستر شدن گوش نده. بگذار براى دقیقه اى هم که شده احساس دوست داشته شدن بامن بماند. . . .

ت پنهان قسمت اول

باراک اوحال بازی شطرنج باهیلاری کلینتون نگاهی به ساعت کردوگفت بایدبرم.هیلاری گفت الان؟باراک گفت آره میشله منتظره واسش کیک تولدبخرم.هیلاری گفت کیک تولدمیشله ازشطرنج بامن واست مهمتره؟باراک گفت دلم نمیخوادخانم هارامنتظربگذارم.هیلاری گفت ازباخت توشطرنج بامن میترسی؟باراک گفت هرچقدردوست داری چانه بزن ولی من به میشله قول دادم وبعدرفت.
درراه یک دخترآمریکایی که گردن وکمرش حلقه بودوبردستش بارکدقیمت داشت رادیداوراازصاحبش خریدوب . . .

سلام به زندگی.

الهی به امید تو.سلام، سلام به خدا،سلام‌به زندگی،سلام به امید،سلام‌به عشق و آروز.سلام‌ به فصلها،ماهها و سالها.سلام به کسانی که عشق و امید در دلهایشان همچون چشمه ای در حال جوشیدن است.سلام‌ به تو دوست و رفیق صمیمی، به تو که در ثانیه به ثانیه،لحظه به لحظه،قدم به قدم همراهم‌ بودی به وقت شادیم شاد بودی و به وقت دلتنگی بهترین سنگ صبورم بودی.سلام به تو رفیق که گفتی: دلتنگیهایت را در صندوقچه ای بریز و در آن را محکم ببندد و کمتر سراغش برو گفتی:از زند . . .

سلام به زندگی.

الهی به امید تو.سلام، سلام به خدا،سلام‌به زندگی،سلام به امید،سلام‌به عشق و آروز.سلام‌ به فصلها،ماهها و سالها.سلام به کسانی که عشق و امید در دلهایشان همچون چشمه ای در حال جوشیدن است.سلام‌ به تو دوست و رفیق صمیمی، به تو که در ثانیه به ثانیه،لحظه به لحظه،قدم به قدم همراهم‌ بودی به وقت شادیم شاد بودی و به وقت دلتنگی بهترین سنگ صبورم بودی.سلام به تو رفیق که گفتی: دلتنگیهایت را در صندوقچه ای بریز و در آن را محکم ببندد و کمتر سراغش برو گفتی:از زند . . .

تو بمان با دگران . واي به حال دگران!

می خواستم بیام از دری وری های یك عدد اورانگوتان مبنی بر زندگی تخمه كدویی  بنویسم، پشیمان شدم و حواله اش دادم به قبر اجدادش! الانم منتظرم لاكهام خشك بشن برم بخوابم .  . . .

داستان های شیوانا ۴

مردی جوان پریشان و آشفته نزد شیوانا آمد و با حالتی زار و به هم ریخته گفت:” به هرکسی محبت می کنم جوابم را گستاخی و بی احترامی می دهد و از مهربانی من سوء استفاده می کند و نمک می خورد و نمکدان می شکند. شما بگوئید چه کنم! آیا طریق مهر و محبت را رها سازم و همچون خود آنها بی رحم و خودبین و خودپرست شوم و به فکر منافع خودم باشم؟!”شیوانا با لبخند گفت:” وقتی کسی به دیگری محبت می کند و در حق انسان های اطراف خودش مهربانی و شفقت به خرج می دهد اینکار را فقط به خ . . .

"تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد"

من و تو رهگذر ساحلیم و دریا عشقدلی دوباره به دریا بزن، ولی با عشقهمیشه آبی و آرام نیست این دریاهمیشه نیست برای دلت مهیا عشقتو را به جانب اعماق می برد که شبیبیفکند به کناری جنازه ات را عشقرها نمی کند این عشق جان به در ببریبسوز در تبش امشب، و گرنه فردا عشق.میان این همه معشوقه های تکراریزلال و آینه تنها تویی و تنها عشقتو مومنانه بگو لا اله الاّ هوتو عاشقانه بخوان لا طریق الاّ عشقصبور و سرکش و زیبا و آسمانی و ژرفزلال و روشن و گرم است عشق.اما عشق. . . .

خوب باش

خوب باش.!اما به اندازه ی توانت!!!منتش را هم روی کسی نگذار.!خوب بودن یا نبودن،انتخاب توست.می توانی باشی یا نباشی.!امااگر انتخابت خوب بودن استدر انتخابت بمانادامه بدهامامنتظر نباش برایت کف بزنند.انتظار تلافی هم نداشته نباش!! خیلیها با خوبی ات غریبی می کنند چون بلد نیستن جواب خوبی را بدهندیاد نگرفته اند.می ترسند!!! خیلیها هم نه!بلدند چکار کنن که تو خوبتر شوی!!! اما تو فقطتا جایی که توانش را داری در راهت بمانتقلا نکن بیشت . . .

پاییز

دلم یک روز پاییزیبدون تو فرو ریزدتوان شانه های منبه زیرغم بیاویزدخطوط اشک ولبخندمز بی مهری بهم ریزدصدای گریه های منغم دل را برانگیزدفکاهی وغزل در شعرز دست ناله بگریزدخزان با دلبریهایشبه جنگ بامن بپاخیزدتمام دلخوشی هایمبه زیر شعله میسوزدجهان هم در طریق عشقاز این هجران برافروزد . . .

متنفرم از آدما

دو کلمه که باهام حرف میزنن فکر میکنن منو شناختن نمیدونن فلانی سه سال بامن هم اتاقیه ولی منو نمیشناسه سه سال همه احساسم برا یکیه ولی بازم منو نمیشناسه
نمیدونم مشکل از منه که اینقدر سخت و دیر شناخته میشم یا مشکل از بقیه که فکر میکنن با نگاه اول و دو تا پست منو شناختن . . .

سازدل

کوک کن ساز دلت را با عشق      لحظه ها را پر موسیقی زیبایت کن                زندگی باختن ثانیه نیست        زندگی ساختن خاطره از ثانیه هاست             توخودت می دانی نبض مایی    جهان با تو تکاپو دارد   باتو دنیا جاریست      پس بمان تا باشیم  . . .

8

بیا بنشین کنار منبرایم بخوان از تمام نیستی هاباش، برای دمی هم که شده باشبمان تا بگویمت بودن راهی است برای درمان آلام‌هاکوچ کنیم، سوی آب‌هایی جاری، خورشیدی تابانبگذار باران ببارد، غرق شویمراه بی پایانی است، نقطه پایانم نباش . . .

متن کامل آهنگ حمید هیراد گفتم بمان

متن آهنگ حمید هیراد گفتم بمان
به تو گفته بودم ز من بگذری روم در پی عشق ویرانگری
گفتم تا بدانی به تو گفتم تا بمانی
به تو گفته بودم که دستم بگیر کنار دلم باش و با من بمیر
گفتم تا بدانی به تو گفتم تا بمانی
گفته بودم که آرامشم میرود نقطه امن آسایشم میرود گفتم تا بدانی
گفته بودم نرو خواهشا میشود پیش من باشی سازشم میشود
گفتم تا بدانی به تو گفتم تا بمانی
تورا دیدمت بعد عمری سلام ببین اشک شوقی که ریزد مدام
ماندن یا نماندن به پای تو ماندم یا نماندم
آمدی . . .

دلیل حال خوب اینروزام

*یادمه ی روزی (توی گذشته) وایستادم و گفتم هستم تا تهش , بودم با تموم وجودم ولی یجایی کم اوردم دیگه نتونستم ,نتونستم کوه باشم ریزش کردم خردشدمالان میخوام یکی مثل کوه پشت من باشهاین روزا حالم خوبه اینقدر خوب که نمیخواستم دیگه چیزی بنویسم چون اینجا همیشه منو یاد گذشته و خاطرات تلخم میندازهولی میخوام بنویسم از حال خوب الانم بنویسم که میشه با وجود ناراحتی های زیاد شاد بود زنده بود نفس کشید و همه سختیارو به فراموشی سپردمیدونی  دلم گیره به یکی از ج . . .

انگار همه بامن سر جنگ دارند

الان دلتنگ خودم هستم خوب به من چه اون کسی رو که مورد پسندم هست رو تاب حال پیدا نکردم.من از اون تیپ ادم هایی نیستم که بخوام با یه موقشنگ دیزلی ونصفه ونیمه وداری پستی وبلندی مو وشلوار تنگ پوش واصلاح کرده با شمع ازدواج کنم من الان سر دوراهی ایستاده ام ایا کسی به تقدیر من دچار شده؟!!من دلم یک فنجان ارامش از جنس دوری از ادمهای دور ورم میخواهم .وهمین ها باعث . . .

خواستن و نرسیدن

چرا هرچی میدوم نمیرسم؟چرا هرکاری میکنم  اونی که میخوام بشه نمیشه؟چرا دنیا بامن لج کرده؟چرا تا ثابت نکنه بی خیال نمیشه؟خسته شدم دیگه .کم اوردم حس میکنم توی ی باتلاقم هرکاری میکنم در نمیام فقط بیشتر فرو میرم.دنیا بسه دیگههههههههه  . . .

مرسی که تو هستی نفسی

سلام دورت بگردم سلام نفسیسلام زندگیمصبح نازت بامن بخیرمن دیشب ان شدم نیومدی میزون دو دیقه بعد تو بعد مامان گف بخواب گفتم شام بخورم حالا شام چیه چلو گوشت ک من دوس ندارم خخخخک دیر بخوابم تو بیای خخخخ تعجب کردن امروز می بینمت ۶ انم  عزیز دل   . . .

گفتمان منو مامان

فردا بچه ها میرن کوهبعدشم  قراره  برن  کبابیدلم  تنگ شده براشونمامان گفت میخوای برومنم گفتم من  با تو میخوام  برم  تنهامیخوام برم  چکار؟؟گفت من جایی نمیرم  دلگیر شدمتنبلی دیگه بسهالان که میرم خاک بخرمبعدشم  واسه  فردا ی غذای خوشمزه درست میکنم  برای خودمون چند نفر نمیزارم  حس خوبم خراب بشه  تلاش میکنم  با  همه مشکلات  رد بدم همه چی رواین روزا روزای سختهکمکم کن جا نزنمشاید که نه حتما گل ها افریده خدا حالم  رو خوب میکننفردا میرم  پارک  خو . . .

keyboard_arrow_up
هر هفته 7 فیلم رایگان !!
دانلود اپلیکیشن فیلم آپرا (upera.shop)