98Blogs

مرجع بلاگر ایران - جدید ترین ها از وبلاگ های پارسی

به 98Blogs بزرگترین مرجع بلاگر ایرانی خوش آمدید!
هدف 98Blogs این است تا وبلاگ نویسان ایرانی بهتر دیده شوند و سریع تر پیشرفت کنند.

ثبت شکایت

مریم خیلی دوست دارم از تمام قلبم تو را دوست دارم

عاشقانه های من!!!!

.دوست دارممن زندگی رادرعشق،عشق رادرقلب، قلب رابه خاطراینکه خانه توست دوست دارم،من اندوه رادراشك،اشك رادرچشم،چشم رابخاطردیدن تودوست دارم،من عشق رادرسكوت،سكوت رادرتنهایی،تنهایی رابخاطرتپیدن قلبم، قلبم رابرای تو،وتوراهمچون قلبم دوست دارم  . . .

تو را دوست می دارم

تو را به جای همه کسانی که نشناخته ام دوست می دارم تو را به خاطر عطر نان گرم برای برفی که آب می شود دوست می دارم تو را به جای همه کسانی که دوست نداشته ام دوست می دارم تو را به خاطر دوست داشتن دوست می دارم برای اشکی که خشک شد و هیچ وقت نریخت لبخندی که محو شد و هیچ گاه نشکفت دوست می دارم تو را به خاطر خاطره ها دوست می دارم برای پشت کردن به آرزوهای محال به خاطر نابودی توهم و خیال دوست می دارم تو را برای دوست داشتن دوست می دارم تو را به خاطر بوی لال . . .

دوست دارم رهبرم

دوست دارم رهبرم رادلبر پیغمبر است/دوست دارم رهبرم را وارث برحیدراست/ازتباراهل بیت و آیت خوب خداست/دوست دارم رهبرم راجلوه ای ازکوثراست/اوپیام کربلا را میدهدبرمسلمین/دوست دارم رهبرم راآسمان رااختراست/میرود راه امام وهرشهیدی باهدف/دوست دارم رهبرم راشیعیان راسروراست/دشمنان دین ماراباز رسوامیکند/دوست دارم رهبرم رادشمن اوابتر است/اسوه والگوی خوبی گشته آقا درجهان/دوست دارم رهبرم رابهر عالم گوهراست/شیعه باشدجانفدای حضرت سیدعلی/دوست دارم ره . . .

دوستت دارم

تو را به جای همه کسانی که نشناخته ام دوست می دارمتو را به خاطر عطر نان گرمبرای برفی که آب می شود دوست می دارمتو را برای دوست داشتن دوست می دارمتو را به جای همه کسانی که دوست نداشته ام دوست می دارمتو را به خاطر دوست داشتن دوست می دارمبرای اشکی که خشک شد و هیچ وقت نریختلبخندی که محو شد و هیچ گاه نشکفت دوست می دارمتو را به خاطر خاطره ها دوست می دارمبرای پشت کردن به آرزوهای محالبه خاطر نابودی توهم و خیال دوست می دارمتو را برای دوست داشتن دوست می دار . . .

تو را دوست دارم چو نان و نمک

چو آن لحظه هایی که تبدار از خواب خیزی ولبهای  داغ  - خنک کرده باشی با  شیر آببسان زمانی که یک هدیه گنده نا شناسکنی باز با شادی و شبهه و اضطرابتورا دوست دارمبسان گذر کردن  بار اول زدریا در آسمانتورا دوست دارم چو آن لحظه هایی که قلبم زند تاپ تاپتورا دوست دارمچون گفتن جمله "شکر زنده ام" . . .

پس اگر رفتم

اگه ماهها نمی نویسم یعنی خودم رو دارم دور میزنمیعنی دارم تغییر میکنممن همه نشونه های تغییر رو دوست دارم حتی اگر منجر به تغییر رنگ پوستم بشه. من همه اونچه که منو میبره بالای سر جنازه ام دوست دارم. من دستمو خيلي دوست دارم که همه قو های سفید رویاهامو میکشه. من همه رو دوست دارم. حتی تو رو.حتی تو رو. . . .

دوست دارم

همچو ژاله برگ ها را من شکوه مرگ ها را دوست دارم تو امان رنگ ها را انتهای جنگ ها را رزم دست و چنگ ها را هیبت خرچنگ ها را آب ها را ماهیان را خفته ها را راهیان راهمچو کوکب در سحر ، افلاکیان رامردمان را خاکیان را دوست دارمگنبد آبی مسجد ، بوی سبزه ، طعم سنجد لقمه ی خرما و کنجد من هوا را دوست دارم کودکان شاد و خوشدل خنده های از ته دل آب بازی، تاب بازی، بچه هارا دوست دارم.روز گرما ، فصل سرما . آفتاب و باد سوزانبرف و بوران . برف ها را حرف ها را دوس . . .

رفت دلم

امون از اون چشمای بی همتات ببین چه کارایی دستم دادعاشق شدم رفت دلم از دست یه لحظه که چشمم به تو افتادامون از اون موهای صافت دل منو میبره دریاامون از اون احساسی که دارم شبیهش نیست تو همه دنیادوست دارم آی دوست دارم تو رو دوست داشتن شده کارمدوست دارم آی دوست دارم چه حال خوبی با تو دارمچشمای سیاه تو منو داره میکشهآره من دوست دارم به همین دلم خوشهمن میترسم که یه روزی تو بری از دستمکار از این حرفا گذشته بدجوری وابستمچشمامو به خاطر تو رو همه بستمهمه . . .

من از عهد آدم تو را دوست دارم

 من از عهد آدم، تو را دوست دارماز آغاز عالم، تو را دوست دارمچه شب‌ها من و آسمان تا دم صبحسرودیم نم‌نم، تو را دوست دارم نه خطی، نه خالی! نه خواب و خیالیمن ای حس مبهم، تو را دوست دارمسلامی صمیمی‌تر از غم ندیدمبه اندازه‌ی غم تو را دوست دارمبیا تا صدا از دل سنگ خیزدبگوییم با هم: تو را دوست دارمجهان یک دهان شد هم‌آواز با ماتو را دوست دارم، تو را دوست دارمقیصر امین پور        . . .

تو را دوست دارم

من از عهد آدم تو را دوست دارم                                    از آغـــاز عالــم تو را دوست دارمچه شب ها من و آسمان تا دم صبح                                     سرودیم نم نم ؛ تـــــو را دوست دارمنه خطی ، نه خالی ! نه خواب و خیالی !                                    من ای حس مبهــــم تــــو را دوست دارمسلامی صمیمی تر از غـم ندیدم                                    به اندازه ی غم تو را دوست دارمبیــــا تا صدا از دل سنگ خیــــزد . . .

خیلی دوست دارم آجی جونم خیلی

 وقتی کسی رو دوست داری فقط یکیو واقعا از ته دل دوست داشته باشیتو گفتن واژه کم میاریکه چه جمله ای به کار ببریتا دوستاشتنتو ابراز کنی یا ثابت کنیمنظورم یه دوست داشتن معمولی نیستاونایی که عشق واقعی رو میفهمنمیدونن چه جور دوست داشتن و علاقه رو دارم میگممثلا: ازت میپرسه چه قد دوستم داری؟اول تو دلت میگی:میگی: اندازه تمام ستاره های تو آسمون دوست دارم بعد میگی نه خيلي کمهمیگی: قد تمام دنیا دوست دارم میگی نه خيلي کمهمیگی: بی نهایت, بی شمار دوست دارم . . .

خودِ روتین

همیشه میگفتم از روز مرگی و زندگی روتین خسته شدم دلم تنوع میخواد گاهی بعضی تنوعات هرچند خيلي دوسشون داشته باشی یا حتی دوست داشتن یهویی و یا عشق باشه برات سنگین تموم میشه اینو تو این مدت دوماه فهمیدم والان از روزمرگی دوباره و روتین مجددی که بهم برگشته راضی امزندگیمو همینجور که هست دوست دارمزندگیمو با تمام ظرافتای نه ی داشته و نداشتم دوست دارم زندگیمو در قالب فرزند ارشد و محبوب خانواده بودن دوست دارمالان که نگاه میکنم خيلي اتفاقاتی که قب . . .

تو را دوست دارم

ترا دوست دارم مثال زمستانی عاشق برفترا دوست دارم مثال قهوه ای داغ که با چاشنی چشمانت در کافه ای خلوت خورده باشمدرست مثل عطر پیراهنی که در روی میز اطو جا گذاشته ایترا دوست دارم پنهانی و ممنوعه.بهناز خرّم . . .

تايپ کردن را دوست دارم

بسم الله الرحمن الرحیم  تایپ کردن ساده است ،خيلي ساده .عمل ساده ای که هر کسی بلد استامامن تایپ کردن را دوست دارم .تایپ کردن با این رنگ لاک را دوست دارم .تایپ کردن با ناخن های به رنگ این لاک را دوست دارم . تایپ کردن با انگشت هایی که این انگشتر عزیز را به دست دارند ، دوست دارم . تایپ کردن با این ساعت به دستم را دوست دارم .تایپ کردن با این ساق دست های مشکی ِ نقاشی شده را دوست دارم .تایپ کردن را با این دست ها ، با این ساجده ، دوست دارم . . .

برای مامان ؛ نور دو دیده

خيلي بی دلیل یا شایدم با دلیل تصمیم گرفتم بهت بگم دوست دارم .خيلي هم دوست دارم. از اینکه دیروز همش منتظر بودی بهت زنگ بزنم و من تو خواب غفلت بودم عذر میخوام . از اینکه تمام دیروز ناخوش بوم و بعدش دیدم یه تماس از طرف تو دارم و بهت زنگ زدم و گفتی حالت خوبه و دکتر گفته که خداروشکر  معاینه ت هم خوب بوده خيلي خوشحالم ؛ ولی امروز وقتی "ط" گفت که کلی منتظرم بودی که خودم ساعت یازده / دوازده بهت زنگ بزنم و مدام میپرسیدی که من زنگ زدم یا نه دلم شکست . صدای ترک . . .

شیوا

   من روزگار غربتم را دوست دارم این حس و حال و حالتم را دوست دارمیک عکس کوچک توى جیبِ کیفِ پولم تنها ترین هم صحبتم را دوست دارمبر عکس آدم هاى دل بسته به دنیا هر تیک و تاکِ ساعتم را دوست دارمامشب دوباره خاطرت مهمان من بود مهمانى بى دعوتم را دوست دارمهر چند باعث مى شود هر شب ببارم اما دل کم طاقتم را دوست دارمعادت شده این گریه هاى بى تو ، هرچند مى خندى امّا عادتم را دوست دارم . . .

ملجا

مداح با صدایی که نایی برایش نمانده و از عمق دلش می‌آید می‌خواند.‌
تو این دنیا
من تو رو دارم.
بهت خيلي
خيليیی بدهکارم.
بذار عالم همه بدونن من. دوست دارم.
کمم اما
عاشقت هستم.بهت خيليی خيليیی وابستم.
به غیر از تو، من کی رو دارم
دوست دارم.
.
قبلا هم پرسیده بودم آیا ما را هم با همه خطاهایمان به اندازه علی اکبرتان دوست دارید؟ . . .

از قلبم تورو خط زدم

گیرم رگ خواب تو توی دستاشه
گیرم مثل من باشه مغرور و عاشق
گیرم مثل حرفاشه گیرم دوست اندازه خودم
که عاشقت شدم
ای داد بیداد
داره باز اون لحظه رو یادت میاد
چشماتو بستی چشمامو یادت بیاد
اگه حتی نخوای دیگه هر کی بگه عشق
 منو یادت میاد
من از قلبم تورو خط زدم راحت برو
دیوونه بازیه من بد عادت کرد تورو
بد دوست دارم ولی کم نمیارم تورو
من از قلبم تورو خط زدم راحت برو
دیوونه بازیه من بد عادت کرد تورو
بد دوست دارم ولی تنها میذارم تورو
میشم مثل پروانه پر میزن . . .

و من شما را نیز دوست دارم:)

ادم های زیادی هستند که بسیار دوستم دارند
ادم های زیادی هستند که دوستم دارند
ادم های زیادی هستند که از من بدشون که نه، فقط خوششون نمی آید
ادم های زیادی هستند که بسیار دوستشان دارم
ادم های زیادی هستند که دوستشان دارم
ادم های زیادی هستند که حسی بهشون ندارم
تا به حال نسبت به هیچ کس حس تنفر نداشته ام
 فقط نسبت به بعضی که لایق دوست داشتن نیستند حسی ندارم
مگرنه من آن پیرمرد عطار که همیشه کتاب حافظ دستش هست با آن عینک ته استکانی را از صمیم قلب دوست دا . . .

Joker

متنفرم از بی نتی!
همین الان فیلم جوکرو دیدم و‌ دوست دارم برم نقدهاشو بخونم دوست دارم برم تو اینستا انقدر توی هشتگ جوکر غرق بشم که بمیرم دوست دارم‌ انقدر برم‌ توی اینستاگرام نظرات زیر پست های جوکرو بخونم که مغزم بپاچه روی گوشی.
دوست دارم بتونم برم خود فیلمو دانلود کنم و هزاردفعه ببینمش نه فقط یبار با برنامه ی لنز رو صفحه ی کوچیک موبایل!دوست دارم برم تو سینما جوکرو ببینم.دوست دارم برم هزار تا فیلم دیگه از خواکین فینکس دانلود کنم ببینم دوست دا . . .

من تو را بیشتر از زیاد دوست دارم

 لیلی جان من_تو_را_دوست _دارم.بیشتر از نوشتنِ آخرین سطرِ مشق های مدرسه ؛ بیشتر از تقلب در امتحانحتی بیشتر از بستنی های قیفیِ قدیمپفک های طعمِ پنیرتو را بیشتر از توپهای پلاستیکی کوچه های خاکیبخدا تو را از خوابِ نرسیده به صبح هم، بیشتر دوست دارمبیشتر از صبح های جمعهعصرهای لواشک،آلوچهتو را از زنگهای تفریح هم بیشتر دوست دارم.بیشتر از خيلي ؛ بیشتر از زیاد!من تو را یك عالمه دوست دارم. . . .

گاهی دوست دارم

چقدر سخت است که در دنیایی زندگی کنی که در  تمام بیست و چهار ساعت زندگی ات باید دیگران را متقاعد کنی و آنها رو راضی نگه داری دلت نمیخواهد چنین روندی ادامه پیدا کند اما در برابر آدم هایی زندگی میکنیم که همیشه باید دلیلی برای هر لحظه زندگی ات داشته باشی !گاهی دوست دارم .دوست دارم خودم باشم ،دوست دارم در لا به لای ورق های زندگی ام وجود خالص من باشد نه تصویر ظاهری و فیک من . من خودمم نه آنکه دیگران میخواهند»  . . .

شانه هایت را برای گریه کردن دوست دارم(شعر آهنگ)

سر به روی شانه های مهربانت میگذارمعقده ی دل میگشاید گریه ی بی اختیارماز غم نامردمی ها بغضها در سینه دارمشانه هایت را برای گریه كردن دوست دارم، دوست دارمبی تو بودن را برای با تو بودن دوست دارم، دوست دارمخالی از خودخواهی من، برتر از آلایش تنمن تورا بالا تر از تن، برتر از من دوست دارمعشق صدها چهره دارد، عشق تو آیینه داردعشق را در چهره ی آیینه دیدن دوست دارمدر خموشی چشم من را، قصه ها و گفتگوهاستمن تورا برجذبه ی محراب دیدن دوست دارممن تورا بالا . . .

برای تو مینویسم

برای تو می نویسم.برای تویی که تنهایی هایم پر از یاد توست برای تویی که احساسم از آن وجود نازنین توستبرای تویی که چشمانم همیشه به راه تو دوخته است برای تویی که مرا مجذوب قلب ناز و احساس پاک خود کردیبرای تویی که وجودم را محو وجود نازنین خود کردیبرای تویی که هر لحظه دوری ات برایم مثل یک قرن است تو را دوست دارم نگاهت را کلامت را وآغوش مهربانت را تو را دوست دارم به اندازه ی تمام رنگ های زیبای دنیا نه کم است به اندازه ی تمام زیبایی های دنیا نه با . . .

پرسیدچقدردوسم داری؟

پرسید چقدر منو دوست داری ؟سکوت کردم گفتم دوستت دارم به اون اندازه ای که عاشقتم عاشق یک عشق واقعی  عاشق توعاشقی که برای رسیدن به تو لحظه شماری می کندبه عشق این لحظه های انتظار  دوست دارمبه اندازه ی تمام لحظات زندگیم تا آخر عمر عاشقتمبه عشق اینکه تو را تا آخرین نفسم دوستت دارم به عشق اینکه گاهی با تو و گاهی به یاد تو زیر باران قدم میزنم عاشق بارانم به عشق آمدن باران و به اندازه ی تمام قطره های باران  دوستت دارم به عشق تو به آسمان پر ستاره خیره . . .

ترا دوست دارم مثال زمستانی عاشق برفترا دوست دارم مثال قهوه ای داغ که با چاشنی چشمانت در کافه ای خلوت خورده باشمدرست مثل عطر پیراهنی که در روی میز اطو جا گذاشته ایترا دوست دارم پنهانی و ممنوعه.بهناز خرّم . . .

A_E

امیر جان تولدت مبارکتو خيلي خوبی باهامولی من قلبم از سنگ شده انقد ک تو زندگیم شکست خورد و عذاب کشیدمامیر من دوست دارم دوسم داشته باش واسه همیشهتنها چیزی ک ازت میخوام اینک همیشه مث الان خوب باشی باهامدوست دارم عزیزمتولدت مبارک عشق من . . .

برای اینکه من جزو این‌ها نیستم

دوست دارم در جمع باشم.دوست دارم در تمام این جمع‌ها باشم.دوست دارم که دوست‌هایی داشته باشم و تنها نباشم.
تلاش می کنم.تلاش می کنم و باز هم تلاش می کنم.
در نهایت روزی موفق خواهم شد.روزی مثل این‌ها می شوم و در آن روز من تنها کسی خواهم بود که می‌دانم رنگم اینجا ناشناخته‌ست. . . .

روزی از روزهای ماه آذر

امروز دقیقا پانزدهم آذر سال ۹۸ هست یک روز جمعه، حمید الان حکومت و من تک و تنها کنار پنجره روی مبل نشستم هوا کاملا ابری هست حس خوب و سرشار از لذت دارم، دیشب خاله جون ها و دایی و زن دایی و شوهر خاله اومده بودن خونمون خيلي خوش گذشت خيلي بیشتر از موقعی که عمه ها خونمون میومدن کلا خانواده ی مامانم باحال ترنکلی هم برامون کادو آوردن پر از لحظات لذت بخش بود تو دلم خيلي آرزوها دارم دوست دارم به همشون برسم:۱_ دوست دارم بهترین معلم دنیا بشم معلمی همه عش . . .

كاش هوا روشن نميشد

درونم چیزى ترك برداشت و فرو ریخته خالى خالى ام یه كالبدتو سرم اما پره پر از سوال، پر از غم ! همون كالبدمم شكل غم شدهدلمم پره ! از گرفتگى من فقط دارم میبینماونم تار ! آدما شفاف نیستن چه درست گفت سهراب سپهرى"كاش این مردم دانه هاى دلشان پیدا بود"یه زمانى راز و رمز و مرموز بودن رو دوست داشتم اما بچه بودم ! الان معلوم بودن رو دوست دارم هرچى میگم باز قلبم پرتر میشه بعد سنگین میشه دیگه واقعا نمیتونم نگهش دارم آهم اشك میشه و چشمام رو میسوزونه باز . . .

فصل پاییز را دوست دارم

پاییز را دوست دارم فصل پاییز را خيلي دوست دارم هوا کم کم سرد می شود.برگ درختان زرد، قرمز، نارنجی می شود.گاه آسمان ابری و همراه با رعد و برق و قطرات زیبای باران  و گاه همراه با برف است راه رفتن روی برگها و صدای خش خش آن حس دوست داشتن را به وجود می آورد قدم زدن زیر نم‌نم باران عشق را برایت بوجود می آورد.فصل پاییز را دوست دارم مخصوصا آبان ماه آن را،آبان ماه پاییز برایم پر از خاطرات زیبا و شیرین همراه با عشق و دوست داشتن است عشقی که با یک نگاه و برق . . .

دوست خوبم

داشتن یه دوست خوب و مهربون ، یه نفر هم عقیده با تو ، یه نفر از جنس تو ، یه نفر که درکت میکنه چون مثل خودته خيلي خوبه . یه همچین دوستی دارم . با اینکه مجازیه ، با اینکه تا الآن ندیدمش ، صداشو نشنیدم ولی بهترین دوستمه . از مرز اینترنت و وای فای فراتر رفتیم و واقعی شدیم . دو تا دوست حقیقی . دوست دارم دوست خوبم نیلو . . .

دوست دارم بميرم!

باربد: مامان چشمم میسوزهمامان: پسرم مال هواست، چشم من هم خيلي میسوزه.باربد: مامان وقتی از استخر میام چشم هام به حدی میسوزه كه دوست دارم بمیرم!آترین: خب اگر خيلي دوست داری بمیری، خب چرا نمیمیری؟ میتونی بری بالای یك ساختمون و بپری، بعدش كتلت میشی!  . . .

528. روزمرگی

دوست دارم یه چیزی بنویسم اما نمیدونم چی! البته این مسئله چیز چندان عجیب و غریبی هم نیست! زندگی عادی هم همینه! خيلي وقتا میخوام حرف بزنم اما نمیدونم در مورد چی و با کی! خيلي وقتا دوست دارم یه کاری بکنم اما نمیدونم چه کاری! حتی خيلي وقتا که دارم کاری می کنم یهو به خودم میام و میگم چرا دارم اینکارو می کنم؟!! به قول اون نویسندهه دوست داشتم کسی جایی منتظرم باشد هرچند که اینم کمکی به حالم نمی کرددلم یه دل سیر غر زدن میخواد در مورد همه چیهیچ در جست و جوی . . .

فشردروز

درس نمی خونم.یه عالمه درس دارم ولی درس نمی خونم.محمد رو خيلي دوست دارم.یه عالمه پسرای خوب تو این دانشگاه جدیدم هست، ولی من حتی محمدو مقایسه نمی کنم، فقط محمد  بیشتر دوست دارم.تولدم نزدیکه. دوست دارم سورپریز شم ولی فک نکنم امسال. خيلي ذهنم خستس. به شدت معتاد اینستاگرام شدم، ذهنم آروم نیست و دارم لحظه شماری می‌کنم هفته دیگه بشه که برم سفر و امیدوارم خيلي خوش بگذره و آرامبخش باشه ، خيلي دلهره دارم. که ذهنم رو سفر هم آروم نکنه.باید اینستاگرام رو آ . . .

پان

 _ سه چیز را دوست می‌دارم. رؤیای عاشقانه‌ای را که در گذشته داشته‌ام دوست می‌دارم، تو را دوست می‌دارم، و این گوشه‌ی زمین را دوست می‌دارم._ چه چیز را بیشتر دوست می‌داری؟_رؤیا را.ٖ. در عالم تنهایی‌ام با خودم فکر کرده‌ام: "ها؟ این دنیایی در حال تشنج است، دنیایی است که درست در برابر نگاه‌های من از هم می‌پاشد؟" "از پس‌گفتار به قلم رولف. ن. نتوم": این اثری رمانتیک است،ولی بدون وزنه‌ی فلسفی و بدون رؤیا پروری مبهم که غالبا موجب زشتی مکتب قدیمی ر . . .

زنی که منم

نگی ام را در شعر دوست دارموقتی از موهایم حرف می زنم و چشم هایموقتی از عطش لب هایم می نویسم و گرمای قلبمنگی ام را در شعر دوست دارموقتی از لاک های نزده ی ناخن هایم می گویم و از خط های نکشیده ی چشم هایمنگی ام در شعر آن چیزی است که خودم هستمدر خیالممن یک زنم یک زن هر چقدر هم زشت و نازیبایعنی گنجینه ای از احساس و عشق و نیازیک زن یعنی من وقتی که شب ها با خیال یک بوسه می خوابمیک زن یعنی من وقتی که بغض دارموقتی که گم می شوم در دغدغه های هر روزه . . .

پیری

چقدر پیریم را دوست دارم چقدر تنهاییش را ، در ایوان نشستن  و خلوت کردن هایم را دوست دارم .سکوت ایوان، دمنوش گرم، صدای موزیک و دیدن سه تارم چقدر به من انرژی میدهند. آری حال که ۳۴ بهار را گذراندم در حالی که فرزند یکساله ام دارد با استکان چایم بازی میکند به پیری فکر میکنم و عجیب دلتنگش هستم .این لحظه را دوست دارم لحظه لحظه های عمرم را حتی مادربزرگی کردنهایم را، سفیدی موهایم را چروک های صورتم .همه گی را دوست دارم . . . .

تو دوستم داری

تو می‌گی دوستم داری.و این دوستت دارمِ تو، توی هوا میچرخه و اونو مطبوع میکنه. انگار که یه  نم بارونی زده و بعدش رنگین کمان دلبری کرده باشه،می‌گی دوستم داری و این دوستت دارمِ تو می‌رسه به گوش‌هام و نمیدونم چجوری اما اول یه عطر خنک توی وجودم میپیچه و بعد راه قلبم رو آسون پیدا میکنه و سنجاق می‌شه به وسط قلبم .جهان، با دوست داشتن تو چقدر شاعرانه شده مصطفی! . . .

وبلاگ دوست گلم :دنیای یک انسان چپ دست

سلام به دوستای گل پاتوقی
دوستان وبلاگ مريم جونم به دلایلی که خودشون تو وبلاگ توضیح دادن میتونید برید بخونیداینجا 
ادرسش عوض شده دوستانی که پیج خوشگلشو دنبال میکردن برند ادرس جدیدشو دنبال کنند وکسایی هم که ایشونو نمیشناختند پیشنهاد میکنم حتما به وبلاگش سر بزنید وبلاگش عالیه
دوستای گل ادرس جدیدشم تو پیوندهام هست میتونید از اونجا وارد وبلاگ خوشگلش بشید
 
مريم عزیزم من میدونم که وبلاگ جدیدت بهتروخوشگلتر از وبلاگ قبلیت میشه من به تواناییات . . .

میدونی "دوست دارم" یعنی چی؟

❤❤❤❤میدونی "دوست دارم" یعنی چی؟❤❤❤❤❤د: دلمو بهت میدم❤❤و: ولت نمیکنم ❤❤س: سایه سرت میشم ❤❤ت: تمام عمرم کنارت میمونم ❤❤دا: داغون میشم از نبودنت❤❤ر: راه دلشکستنتو بلد نیستم، یادم نمیگیرم ❤❤م: مرگم نمیتونه عشقمو از بین ببره . .❤❤❤❤❤با تمام وجودم دوستت دارم❤❤❤❤ . . .

دوست داشتن شپشی

وقتی به شپش موجود در خوابگاه فکر می‌کنم، تمام تنم شروع به خاریدن می‌کند.
احتمالا دوست داشتن هم چیزی شبیه به همین است. 
وقتی به تو فکر می‌کنم، تمام سلول‌هایم با فریاد دوستت دارم، میخوانندت و خواهان داشتن تو هستند.
چیزی شبیه به یک تلقین و توهم فکری است انگار‌‌.
شپش باعث خارش می‌شود. پس وقتی به آن فکر کنی، خارش شدیدی را حس می‌کنی. تو هم باعث دوست داشتنی، یعنی وجودت باعث می‌شود که دلت بخواهی کسی را دوست داشته باشی. پس وقتی به تو فکر می‌کنم، ن . . .

فقط چند روز!

دو روز است چیز خاصی برای گفتن ندارم. یاد چیزی نمیفتم که بنویسم. فقط به ماه های پیش رو فکر می کنم و راهی که در پیش دارم. دیشب هم یک نقد درد دلانه ای نوشته بودم که پیشنویسش کردم حالا دوباره انتشارش می دهم.
دلم شور و هیجان می خواهد. مدت هاست با این کنسول های بازی خانگی بازی نکرده ایم. آخرین بار به جز کامپیوتر، سِگا بود. گاهی فکر می کنم چقدر همان ها هم خوب بودند. دوست دارم باز هم با دسته های آتاری بازی کنم. در بازی دوست دارم بیشتر ببرم، کم تر ببازم. دوس . . .

لنت ترمز پراید

در این مقاله قصد داریم به بررسی لنت ترمز پراید  بپردازیم. در صورتی که از خودروی پراید استفاده می کنید. خرید قطعات یدکی یکی از نگرانی های شما خواهد بود. امروزه می توانید این نگرانی را با خرید از فروشگاه لوازم یدکی خودرو تهیه کنید. پارتکده یکی از بهترین فروشگاه های لوازم یدکی است.
ادامه مطلب . . .

keyboard_arrow_up
هر هفته 7 فیلم رایگان !!
دانلود اپلیکیشن فیلم آپرا (upera.shop)