98Blogs

مرجع بلاگر ایران - جدید ترین ها از وبلاگ های پارسی

به 98Blogs بزرگترین مرجع بلاگر ایرانی خوش آمدید!
هدف 98Blogs این است تا وبلاگ نویسان ایرانی بهتر دیده شوند و سریع تر پیشرفت کنند.

ثبت شکایت

می خواهیم طنابی به طول۲۷متربه قطعه های ۶متری تقسیم کنیم.چندقطعه طناب۶متری به دست می آید چه مقدار از طناب باقی می ماند

بهترین ورزش برای لاغر شدن و چربی سوزی

 
 
اگر مي خواهید به راحتی لاغر شوید و چربی بسوزانید حتما این ورزش را امتحان کنید
بهترین ورزش برای لاغر شدن
اگر مي‌خواهید هم چربی‌هاي‌تان را بسوزانید، هم خلق و روحیه‌ای عالی داشته باشید، طناب بزنید. فکر نکنید طناب زدن فقط
بازی بچه‌هاست. این ورزش‌ یکی از محبوب‌ترین و رایج‌ترین حرکت‌هاي ورزشی است.امروزه در اکثر باشگاه‌هاي ورزشی، ‌ورزشکاران رشته‌هاي مختلف را مي‌بینید که با طناب حرکت هاي ورزشی انجام مي‌دهند.
حتما برایتان جالب است که . . .

یادمان خواهد ماند!

 
  از آخرین جمعه وهفته ی پایانی آبان ماه نود و هشت حرف و حدیث بسیاری باقي خواهد ماند . هر چند اینترنت مسدود و باقي پیام رسان ها هم فیلتر شده است اما ما مستقیما مي بینیم و مي شنویم و با گوشت و روح و جان مان حس مي کنیم در اطراف مان چه مي گذرد. و در یاد و خاطرمان خواهد ماند چه کسانی با وعده ی خروس قندی احساسات ما را جریحه دار کردند. یادمان خواهند ماند که آنها چقدر زندگی و ارزش حیات ما را دست کم مي گیرند و با وعده ی مقرری ماهیانه ای ناچیز که نمي تواند ح . . .

نحوه پرورش شتر مرغ

تحقیق در مورد پرورش شتر مرغ مطابق جدول زمانی ارائه شده با خرید 2 قطعه شتر مرغ نر و 5 قطعه شتر مرغ ماده و خرید 10 قطعه شتر مرغ یك ساله و خرید 125 تخم شتر مرغ فعالیت پرورشی شروع شده و در سال اول تعداد شتر مرغ هاي مولد را افزایش مي دهیم تا بتوانیم ظرفیت مزرعه را به 200 قطعه برسانیم ، كه در نهايت در پایان سال پنجم مزرعه به ظرفیت كامل مي رسد . پرورش شتر مرغ دارای مراحلی به قرار زیر است :خرید شتر مرغ هاي مولد و یكساله و تخم تشر مرغایجاد تأسیسات و ساختانهاي . . .

شیشهِ عمر

ميرود قافله‌ی عمر، چه ها مي ماند؟هر که غفلت کند، از قافله جا مي ماندشـیشه‌ی عمرچه زیباست، ولی حساس استکه به رویش اثر ِ، لکه و "ها" مي ماندباید از شیشه‌ی خود، لکه زدایی بکنیخوب و بد در پس ِ، این شیشه بجا مي ماندهر که نیکی کند و دست کسی را گیرددست ِاو یکسره در دست ِخـدا مي ماندهر که یک ذره در این حادثه ظالم باشدآخر ِ قـصه گرفـتار ِ بلا مي ماند . . .

هلهله

 رفتی و غم برگ و برت در بغلم ماندصدخاطره وقت سفرت در بغلم ماند
خوابیده ای ای خواب زده در بغل خاکبیخوابی وقت سحرت در بغلم ماند
بستی به نوک تیر دلم را و پریدیشال عربی کمرت دربغلم ماند
تیرسه پر آمد سپرت بند به مو شدای بی سپر من سه پرت در بغلم ماند
آتش زده ولله مرا کاش ببینیقدری نم چشمان ترت دربغلم ماند
سیراب شدی یا نشدی؟آب نخوردی؟خشکی لبت با جگرت در بغلم ماند
رفتی و شبم بی تو دگر ماه نداردخاموشی روی قمرت در بغلم ماند
این تیر که نه!نیزه بی رحم تورا . . .

دانلود تحقیق آموزش اسمبلی 115 ص

<link rel="stylesheet" href="http://sidaa.ir/css/affcss.css" /><div class="affsbt2 affsbt"><div class="contnr"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://sidaa.ir/product/15610/تحقیق-آموزش-اسمبلی-115-ص/330" class="affsbtpic2"><img src="http://sidaa.ir/HPicturer.ashx?img=3338NTIxOQ__.jpg&w=150&h=150&path=~/content/productpic/" alt="تحقیق-آموزش-اسمبلی-115-ص" /></a><h5><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://sidaa.ir/product/15610/تحقیق-آموزش-اسمبلی-115-ص/330">تحقیق  آموزش اسمبلی 115 ص</a></h5> <span>فرمت فایل دانلودی: </span> <b>.zip</b><br /><span>فرمت فایل اصلی: </span> &l . . .

دست بالای دست بسیار است!

مردی در سفر بود. از قضا در صحرایی با خرسی بزرگ روبه‌رو شد. خرس با غذایی آماده روبه رو بود! خرس خواست که  عرض اندامي کند و زهرچشمي بگیرد. پس دو سنگ بزرگ برداشت و آن‌ها را به هم زد. سنگ‌ها خرد و خاکستر شدند. مرد با دیدن این صحنه دست در جیب کرد و دو تخم مرغی را که به همراه داشت بیرون آورد و آن‌ها را به هم زد. تخم مرغ‌ها شکسته شدند. خرس که نظاره‌گر بود با خود اندیشید که من خرس با این هیکل، سنگ‌ها را خرد کردم اما این موجود کوچک آن‌ها را آب مي کند!  پس . . .

قطعه

"قطعه" شعری است که معمولاً مصراع هاي اولین بیت آن هم قافیه نیستند ولی مصراع دوم تمام ادبیات آن هم قافیه اند. طول قطعه دو بیت یا بیشتر است.قطعه را بیشتر در بیان مطالب اخلاقی و تعلیمي و مناظره و نامه نگاری بکار مي برند. قدیمي ترین قطعه ها مربوط به ابن یمين است و از بین شاعران معاصر پروین اعتصامي نیز بیشتر اشعارش را در قالب قطعه سروده است. پروین اعتصامي مناظره هاي زیادی در قالب قطعه دارد از قبیل مناظره نخ و سوزن، سیر و پیاز و شکل تصویری قطعه به . . .

قافله ی عمر

مي رود قافله ی عمر،چه ها مي ماند؟هر که غفلت کند از قافله جا مي ماند
شیشه ی عمر چه زیباست ولی حساس استکه به رویش اثر ِلکه و "ها" مي ماند
باید از شیشه ی خود لکه زدایی بکنیخوب و بد در پس ِاین شیشه بجا مي ماند
هر که نیکی کند و دست کسی را گیرددست ِاو یکسره در دست ِخدا مي ماند
هر که یک ذره در این حادثه ظالم باشدآخر ِقصــــه گرفتـــــــار ِبلا مي مانـــد . . .

سرگرداني .

سرگردانی، دیوانگی ستتازه فهميدماین پا شدم نشد آن پا شدم نشددیوانگی هم،سرگردانی ستتازه فهميدم.طناب پوسیده ترس از افتادن چاه.باز هم اماطناب پوسیده!!!!!!ميان چاه و طناب!!!سرگردانی دیوانگی ست.راهی ميان رفتن و نرفتنپایی ميان جاده دستی ميان راه اما فکری هزار راه.دیوانگی هم، سرگردانی ستگمانم.   . . .

داستان مرد کوه نورد

  داستان درباره یک کوهنورد است که مي خواست از بلندترین کوه ها بالا برود او پس از سال ها آماده سازی، ماجراجویی خود را آغاز کرد ولی از آنجا که افتخار این کار را فقط برای خود مي خواست، تصميم گرفت تنها از کوه بالا برود.او سفرش را زمانی آغاز کرد که هوا رفته رفته رو به تاریکی ميرفت ولی قهرمان ما به جای آنکه چادر بزند و شب را زیر چادر به شب برساند، به صعودش ادامه داد تا این که هوا کاملاٌ تاریک شد.به جز تاریکی هیچ چیز دیده نميشد سیاهی شب همه جا را پوشان . . .

شنبه آبان 98

زنگ
درس
فعالیت هاي انجام شده (تدریس)
فعالیت هاي خواسته شده (تکلیف)

اول
معارف
تدریس ادامه درس 4 و شروع درس 5
----

دوم
ورزش
طناب زنی 
امتحان طناب زنی 2 جلسه بعد 

سوم
ریاضی
تدریس فصل آغازین 2و3 کتاب تکميلی
سوال 19و20و21 فصل 2 حل شود

چهارم
کاروفناوری
پروژه هاي باهر ثبت شد
تکمبل کارهاي عملی (شکل سازی با مقوا)

  . . .

شال عربي

 رفتی و غم برگ و برت در بغلم ماندصدخاطره وقت سفرت در بغلم ماندخوابیده ای ای خواب زده در بغل خاکبیخوابی وقت سحرت در بغلم ماندبستی به نوک تیر دلم را و پریدیشال عربی کمرت دربغلم ماندتیرسه پر آمد سپرت بند به مو شدای بی سپر من سه پرت در بغلم ماندآتش زده ولله مرا کاش ببینیقدری نم چشمان ترت دربغلم ماندسیراب شدی یا نشدی؟آب نخوردی؟خشکی لبت با جگرت در بغلم ماندرفتی و شبم بی تو دگر ماه نداردخاموشی روی قمرت در بغلم مانداین تیر که نه!نیزه بی رحم تورا ک . . .

رفيق كوچه هاي خونين شهـر

تقدیم به روح ملکوتی ((عظیم نساج))و برگ برگ تاریخ این انقلاب ناتوان از بیان رشادت ((عظیم ها)) خواهد بودو تمام کوچه پس کوچه هاي خرمشهر مقدس به عطر نفس هايت تا ابد باقي خواهد ماندای صبوری و مظلوميتیادت جاودان در خاطر ایثار و فداکاری ایران همچون نامت ((عظیم)) خواهد ماند و ترنم صدایت در شاخ و برگ درخت سرخ شهادت جاودان شعر مردانگی را خواهد سرودو امشب یاران منتظرت در محفلی گرمهل هله کنان و پای کوبان ميزبان عاشقانه تو خواهند بودو ما جا ما . . .

استخاره با تسبیح

استخاره با تسبیح اقسامي دارد:1. تسبیح را گرفته و سه بار بر پیامبر اكرم(ص) و آل او(ع) درود فرستاده، و سپس مقداری از تسبیح را جدا نموده و دوتا دوتا مي شمارند؛ چنان چه یك مهره باقي ماند، مفهومش امر به آن عمل؛ و اگر دوتا باقي ماند؛ مفهومش نهی از آن عمل است.مرحوم مجلسی مي فرماید: پدرم از شیخ بهایی چنین روایت مي كرد كه: به طور شفاهی از اساتیدمان و آنان از امام عصر(عج) شنیدند كه در مورد استخاره به تسبیح ميفرمودند: تسبیح را گرفته و سه بار صلوات بر پیامب . . .

آشنایی با دستگاه کف تراشی و قطعه شویی

پیشرفت علم و تکنولوژی باعث شده است تا دستگاه هاي منحصر به فردی از جمله دستگاه قطعه شویی و کف تراشی تولید شود. این دستگاه محصولی از ترکیب دو دستگاه قطعه شویی و همچنین کف تراشی مي باشد که از ترکیب این دو دستگاه کف تراشی و فطعه شویی به دست آمده است.
در این مقاله مي خواهيم شما را با فواید دستگاه کف تراشی و قطعه شویی آشنا کنیم و شما را با برخی از مهم ترین کاربرد هاي این دستگاه آشنا کنیم.
آیا مي دانید کف تراشی چیست؟
در واقع هنگامي که قصد فرم دهی و شکل . . .

فوم پلي يورتان چطور ساخته مي شود؟

ما در این مقاله شما را با ساختار مولکولی فوم پلی یورتان آشنا خواهيم کرد.در تولید قطعه پلی یورتان اولیگومر ها( چند پار)، دی مر( دوپار) وسه پار ها نقش مهمي دارند. اولیگومر ها در انتهايشان دسته از ترکیبات آلی به نام ایزوسینات دارند. کربن موجود در ایزوسیانات بین دو اتم الکترونگاتیو اکسیژن و نیتروژن محصور شده است . به خاطر داشته باشید که اتم هاي الکترونگاتیو منفی الکترون ها را از سایر اتم ها دور مي کنند. بنابراین نیتروژن و اکسیژن، کربن بیچاره را . . .

طناب ورزشی مدل LG-1112

طناب ورزشی مدل LG-1112                               
          
               
                                             جنس دسته:   پلاستیک سخت            
                                             دارای شمارشگر: سه رقمي
                                              طول: 3  متر
                                               وزن :255 گرم
                                                 قیمت :  36.000تومان   
  
 
  . . .

شنبه آبان 98

زنگ
درس
فعالیت هاي انجام شده (تدریس)
فعالیت هاي خواسته شده (تکلیف)

اول
ریاضی
تدریس کتاب تکميلی ص 15و16
حل سوال 19 تا 21 کتاب تکميلی در دفتر

دوم
مطالعات
کنفرانس درس 7
آمادگی جلسه بعد

سوم
ورزش
آموزش طناب زنی و تست دراز و نشست
2 جلسه بعد آزمون طناب زنی

چهارم
معارف
تدریس درس 5
آمادگی جلسه بعد

  . . .

چرا باتری تمام میشود! و مصرف یک وسیله چقدر است!

بنام خدا
باسلام 
معمولا هر وسیله الکترونیکی،یک مقدار انرژی به خصوصی مصرف مي کند،و ان مقدار انرژی را باید از یک منبع انرژی،تامين کرد! که باتری ها یکی از ان منابع تامين کننده انرژی وسایل الکترونیکی هستن! 
باتری ها خودشان به دو دسته شارژی(استفاده چندین باره) و غیر شارژی(یک بار مصرف) تقسيم ميشوند.
باتری ها، مثل هر وسیله که منبع انرژی الکتریکی هستن! یک سرعت الکتریکی(ولتاژ) و یک شدت عبوری انرژی (امپر) دارند. که به کمک این دو مي توان فهميد که چقدر این . . .

شنبه آبان 98

زنگ
درس
فعالیتهاي انجام شده(تدریس)
فعالیتهاي خواسته شده (تکلیف)

اول
ورزش
آموزش طناب زنی و دراز نشست
2 جلسه بعد آزمون طناب زنی

دوم
معارف
تدریس درس 5
آمادگی

سوم
مطالعات
تدریس درس 7
آمادگی برای جلسه بعد

چهارم
ریاضی
تدریس ص 15 و16 کتاب تکميلی
صفحه 17 کتاب تکميلی سوتا 16 در کتاب و و19و20 در دفتر

  . . .

15دقیقه تمرین پرشی با طناب

ویدئو آموزشی تمرین بوکسینگ با تناب یک تمرین بسیار عالی 15 دقیقه تمرین هوازی و هم چربی سوزی و هم تمرین تنفس  و هم تناسب اندام خود کار کنید. طناب یک وسیله بسیار عالی  برای نگهداشتن تناسب اندام که ميتوانید بدن خود را گرم کنید قلب و تنفس خود بهبود ببخشید و.
 
 
 
 

لیـنک دانلـود مسـتقیم
حجم فایـل : -مگابایت
رمز فایـل : www.Razmikade.ir
مـنـبـع : سایـت بـزرگ رزمي کده
راهنماموفق وپیروز باشد .همراه با سایت رزمي کده
بخش بدنسازی . . .

چند دانستنی جالب

دانستنی هاي کوتاه ریاضی
1- هرگاه چند عدد زوج را با هم جمع کنیم رقم یکان حاصل جمع،حتماً زوج خواهد شد.2- هرگاه چند عدد فرد را با هم جمع کنیم رقم یکان حاصل جمع،ممکن است زوج باشد یا فرد.اگر تعداد اعداد،فرد باشد رقم یکان حاصل جمع،فرد مي‏شود و بلعکس3-هرگاه عدد زوجی را هرچند بار در خودش ضرب کنیم رقم یکان حاصل ضرب،حتماً زوج خواهد بود. کسر بین دو کسربرای نوشتن کسر بین دو کسر،کافی است صورت‏ها را با هم و مخرج‏ها را نیز را باهم جمع کرد به مثال زیر توجه کنی . . .

الگوی خیاطی و آموزش دامن بلند و طناب دار ایجاد کنید

الگوی خیاطی و آموزش دامن بلند و طناب دار ایجاد کنید
 
دستورالعمل هاي مرحله به مرحله برای دوختن دامن بلند با شعله ور
  
این یک الگوی خیاطی برای ساختن دامن بلند و پرشور با کمر الاستیک است که اندازه آن رایگان است. این را ایجاد کنید که هر کس بیشتر در خانواده شما بتواند آن را بپوشد ، چگونه است؟
برای دوخت این دامن به چه پارچه احتیاج دارید؟ - این بستگی به نحوه قطع پارچه برای دامن دارد.
اگر پانل هاي پارچه ای را برای طول دامن برش دهید 4.25 متر نیاز دارید. ا . . .

نخواهد ماند

به مناسبت روز بزرگداشت حضرت لسان الغیب : غزل 179:                مژده که ایام غم نخواهد ماند                                                       چنان نماند                                                                      چنین نیز هم                                                                                             نخواهد ماند.پی نوشت : ای عشق؛ ادرکنی . . .

روش کار کرج کامپیوتر و نحوه سفارش کالا

1. هر روز به کرج کامپیوتر سر بزنید و از قطعات موجود مطلع شوید.
2. اگر قطعه موردنظر خود را پیدا کردید در قسمت نظرات درخواست خود را ثبت کرده یا در تلگرام با آی دی @parsley6 تماس حاصل نمایید. (در آینده روش هاي دیگری نیز برای ثبت سفارش معرفی خواهد شد). لطفا حتما اطلاعات زیر را ثبت کنید:
- نام
- قطعه مورد سفارش
- نشانی
3. با شما تماس گرفته و هماهنگی هاي نهايی را بعمل مي آوریم.
4. قطعه طبق قرار قبلی به شما تحویل خواهد شد.
 تنها پس از دریافت قطعه، قیمت آن را پرداخت . . .

شنبه 2 آذر 98

نام درس 
فعالیت هاي انجام شده (تکلیف) 
فعالیت هاي خواسته شده (تکلیف) 

معارف
تدریس:تکميل درس5+پاورپوینت 
_

ورزش
امتحان طناب زنی 
فرصت دیگر برای امتحان طناب زنی هفته دیگر

ریاضی
تدریس:ادامه درس جبر
صفحه34و35کتاب وزارتی ریاضی درکتاب و صفحه 36 تمرین در دفتر

کار و فناوری
تدریس:کامپیوتر با ورلد
خلاصه کار جعبه ساخته شده در ورقه A4 برای شنبه

  . . .

برنامه همیشگی شهید ابراهیم هادی در مرخصی ها

 
حضور در بهشت زهرا علیهاالسلام برنامه هميشگی او در مرخصی ها بود . هر قطعه را که رد مي کردیم رو به قبله مي ایستاد و به نیابت از شهدای آن قطعه، یک روضه کوتاه از حضرت زهرا علیهاالسلام مي خواند، یا اینکه چند بیت شعر مي خواند و از همه اشک مي گرفت. بعد مي گفت: ثوابش هدیه برای شهدای این قطعه. سپس به قطعه بعدی مي رفتیم.
راوی حسین جهانبخش
 
سلام بر ابراهیم 2 ، ص 153 . . .

برنامه تمرینی برای شما دوستان

به موارد ذیل دقت فرمایید
1-روزانه ناشتا صبحانه یک لیوان آب ولرم+یک قاشق آبلیمو
2-برای پخت غذا حتما از روغن کنجد و نمک دریا استفاده شود
3-به جای قند از خرما+عسل+توت+کشمش استفاده شود
4-از برنج قهوه ای استفاده شود در نبود آن از برنج ایرانی
5-از نان جو و سبوس دار حتما استفاده شود و از نان سفید خودداری شود در استفاده
6-از خوردن نوشیدنی هاي گازدار و قندی و شیرینی جات کلا پرهیز نمایید
7- روزانه 6 الی 8 لیوان آب ميل شود
8-هر شب قبل از خواب یک لیوان شیر کم چرب مي . . .

158 _ نفاس در دو قلوها و یا قطعات جدا گانه یک کودک

الف ) اگر زن چند قلو بزاید و یا کودک او قطعه قطعه خارج شود  و فاصله خروج هر قل و یا قطعه با قبلی کمتر از ده روز باشد و در تمام مدت خونریزی داشته باشد ؛ تمام مدت نفاس است تا پایان ده روز از آخرین خروج .ب ) اگر فاصله خروج هر قل و یا قطعه با قبلی بیش از ده روز باشد هر یک نفاس و طهر و یا  استحاضه مستقل دارد . . .

جرعه ای آب

مادر، سفره ی ساده ی ناهار را چید و پسرش را صدا زد: پسرم! بیا ناهارت را بخور.- باشد مامان، این آخری را هم که حل کنم، آمده ام.مادر، دست به غذا نمي برد. در لیوان ها آب ریخت. بعد از چند دقیقه، پسر آمد و نشست. چشمش به دیگ غذا افتاد که تنها برنج بود و کشمش. حرصش گرفت. مادر، معنی نگاه غیض آلود پسر را فهميد، اما به روی خود نیاورد. سپس، بشقاب غذای پسر را داد دست او:- بیا عزیزم.پسر آن را گرفت ولی چیزی نگفت؛ فقط چند ثانیه به سادگی آن خیره شد: نه ماستی، نه خورشتی، ت . . .

راز تاریکی!

متن زیر از تخیل زاده شده؛ ممنون مي‌شم اگه (در صورت تمایل) نظرتون رو راجع بهش بگید.قلب:)    هیچ ده نميماند!مرگ، پشت مرگ. مرگ؟ نه، مرگ سر موقع ميآيد، مرگ بی‌خشونت ميآيد، مرگ چاقو ندارد!این‌ها قتل است. ۲۰۰ سال مي‌گذرد و قاتل، جان مي‌گیرد از آدم‌ها؛ چه کسانی بودند آنها که اجسادشان پیدا شد! زن و مرد و پیر و جوان. و مامور!  هیچ ده نميماند!هشدار، برای آن هشت نفر بی‌معنی است. یا موفق ميشویم، یا شرافتمندانه کشته مي‌شویم؛ نرفتن . . .

تحقیق دانش آموزی با موضوع قرقره

قرقره یکی از پرکاربرد‌ترین ابزار‌هاي صنعتی، جهت بلندکردن اجسام سنگین با نیرویی کمتر از نیروی وزن جسم است.
اگر برایتان سوال است که چگونه با صرف نیرویی کمتر از وزن جسم، آن را از زمين بلند کنیم، در ادامه این مطلب با ما همراه باشید تا با زبانی ساده به بررسی قرقره (Pulley) بپردازیم.
 
به بیان ساده، قرقره همانند شکل زیر یک چرخ ثابت است که طناب یا سیمي روی آن جهت جابه‌جایی راحت‌تر قرار مي‌گیرد. قرقره نمونه‌ای از یک ماشین ساده (simple machine) . . .

دانلود قطعه ی جدید کوارتت به نام ببین منو

 
دانلود قطعه ی جدید کوارتت به نام ببین منو با بهترین کیفیت، این آهنگ اولین قطعه ی جدید گروه کوارتت که در سبک پاپ فعالیت خود را آغاز کرده است. تاریخ انتشار آهنگ کوارتت 16 مهر ماه 98 مي باشد. شما عزیزان ميتوانید جدیدترین آهنگ ها و همچنین دانلود آهنگ ببین منو  از گروه کوارتت را با دو کیفیت 320 و 128 در وبلاگ ما دانلود کنید. 
ادامه مطلب . . .

شنبه 16آذر 98

زنگ
درس
فعالیت هاي انجام شده(تدرس)
فعالیت هاي خواسته شدخ (تکلیف)

اول
فناوری
بازدید تکالیف+تدریس wordافزودن جدول
کارنامه داده شده را داخل word را مثل همان طوری که به شما داده شده درست کنید

دوم
ریاضی
برگرداندن ورقه آزمون + حل تعتدادی از این سوالات
سوالات آزمون را در دفتر با جواب درست وارد کنید+امضای ورقه آزمون

سوم
دینی
ازمون +تدریس درس 6
تمرین این درس

چهارم
ورزش
ازمون طناب زنی
اولین طناب زدن ترم دوم را انجام دهید

  . . .

روش های تولید مثل غیر جنسی

روش هاي تولید مثل غیر جنسی:دو نیم شدنجوانه زدن قطعه قطعه شدننوپدیدی(ترميم)هاگ زاییدو نیم شدندر این روش یاخته اولیه پس از رشد کافی از وسط دو نیم مي شود.همه مواد یاخته اولیه به طور مساوی تقسيم شده و هر نیمه یک یاخته کامل مي شود.جوانه زدندر این روش یک برآمدگی کوچک در سطح یاخته ایجاد مي شود و رشد مي کند.سپس هسته یاخته تقسيم شده و یک هسته به جوانه ی در حال رشد اضافه مي شود، در واقع یاخته جدید مثل جوانه ای از یاخته اولیه مي روید که مي تواند به یاخته م . . .

آموزش پخت ته چین مرغ خوشمزه

ته چین مرغته چین مرغ یکی از مجلسی ترین غذاهاي پلویی ایرانی محسوب مي شود که در مجالس و مهمانی هاي مهم از آن استفاده مي شود. ته چین مرغ قالبی را مي توانید در مهمانی هاي مهم خود به صورت تکه ای به عنوان پیش غذا هم سرو کنید.با مقدار موادی که در این دستور آشپزی قرار گرفته است مي توانید برای ۴ نفر ته چین مرغ تهیه کنید. در صورتی که مي خواهید مقدار کمتر یا بیشتری ته چین مرغ تهیه کنید کافیست مقدار مواد را ضرب یا تقسيم کنید. با آموزش آشپزی ته چین مرغ با پارس . . .

روزگار می گذرد.

کاش مسعود بهنود در همان "کشته گان برسر قدرت" مي ماند، کاش بهنود "دربند اما سبز" مي ماند، کاش او همان نویسنده ی "علی و آلن" مي ماند که نوجوانی ام را چنان تکان داد.کاش اصلا شبکه هاي اجتماعی نبودند یااگربودند،توییتر نبود که مسعود بهنود کاربر آن شود.کاش یک نفر پیدامي شد که بگوید این مسعودبهنود نیست،این مزدوری ست که ازنام او استفاده کرده تا این چنین کفه ی دموکراسی را به سمت غیردموکراتیک ترین حکومت ها سنگین کند. متاسفم برای خودم که روزگاری اگر ازمن . . .

نومید مباش .

هله نوميد نباشی که تو را یار براندگرت امروز براند نه که فردات بخوانددر اگر بر تو ببندد مرو و صبر کن آن جاز پس صبر تو را او به سر صدر نشاندو اگر بر تو ببندد همه ره‌ها و گذرهاره پنهان بنماید که کس آن راه نداندنه که قصاب به خنجر چو سر ميش ببردنهلد کشته خود را کشد آن گاه کشاندچو دم ميش نماند ز دم خود کندش پرتو ببینی دم یزدان به کجا هات رساندبه مثل گفتم این را و اگر نه کرم اونکشد هیچ کسی را و ز کشتن برهاندهمگی ملک سلیمان به یکی مور ببخشدبدهد هر دو جها . . .

کلمات

به نظر من زندگی کوتاه تر از این است که آن را صرف کینه ورزی یا به خاطر سپردن بدی هاي دیگران کنیم همه ما بار خطاهايمان را بر دوش خود حمل ميکنیم، و باید بکنیم و یقین دارم به زودی زمانی خواهد رسید که با به جا گذاشتن بدن هاي فاسد شدنی خود در این دنیا آنها را هم به جا خواهيم گذاشت و از آنها خلاص خواهيم شد. در آن موقع. تنها اخگر روح باقي خواهد ماند، آن منبع درک نشدنی حیات و فکر، از همان جا که آمده به همان جا باز خواهد گشت.
 جین ایر/ شارلوت برونته
پ.ن: بعد . . .

بوتاکس ۹۶ دکترالهام کاکاوند

✅ خطوط عمودیبعضی از افراد، به ویژه آن هايی که خیلی ورزش مي کنند، دچار یک سری برآمدگی هاي طناب شکل عمودی روی گردنشان مي شوند که به خصوص وقتی صحبت مي کنند کاملاً آشکار است. این طناب-مانندها به وسیله ی عضلات پلاتیسمای گردن ایجاد مي شوند که در طول سال ها غذا خوردن، و ایجاد کشش و تنش در فک و آرواره، قوی شده و رشد کرده اند.این عضلات از بالای قفسه ی سینه تا پایین خط آرواره ادامه دارند و وقتی شخص لبخند مي زند آشکارتر مي شوند. به شل شدن و ضعف عضلات پلاتی . . .

کمی درباره بورودین بدانیم:

انسان بزرگی بود.روحش آميخته به موسیقی بود وذهنش آميخته بود به هنر.وقتی که قطعه پرنس ایگوررانوشت واجراشد من ازدرد ورنج هايی که کشید - چیزهايی که مي خواست وتفکراتی که درذهنش موج مي زد چیزهايی فهميدم.بتهوون باآن عظمتش نتوانست چنین اثری بنویسد.چون پرنس ایگور یک قطعه بسیارحماسی وکوبنده است.البته نباید کمک هاي نیکولای ریميسکی کرساکف که به بورودین کمک مي کرد رافراموش کرد.حتماقطعه پرنس ایگور راگوش کنید.قطعه ای که به نظرمن فراموش ناشدنی است.  . . .

یک مشت تعارف ایدئولوژیک

استفادهٔ بی‌دلیل از واژه‌هاي انگلیسی در مکالمات روزانه یا متن‌هايی که مي‌نویسیم، ممکن است به دلیل این باشد که انقدر در معرض محصولات فرهنگی به زبان انگلیسی هستیم که واژه‌هايش برای ذهنمان در دسترس‌تر است؛ ممکن هم هست به دلیل احساس باکلاس بودن ناشی از استفاده‌شان باشد. هرچه که هست من از آدم‌هاي معمولی خیلی توقع ندارم این موضوع را رعایت کنند؛ منتها وقتی کسی را به عنوان شاعر» و نویسنده»ی جبههٔ (طفلکی) انقلاب» به آدم حناق مي‌کنید، حداق . . .

keyboard_arrow_up
هر هفته 7 فیلم رایگان !!
دانلود اپلیکیشن فیلم آپرا (upera.shop)