98Blogs

مرجع بلاگر ایران - جدید ترین ها از وبلاگ های پارسی

به 98Blogs بزرگترین مرجع بلاگر ایرانی خوش آمدید!
هدف 98Blogs این است تا وبلاگ نویسان ایرانی بهتر دیده شوند و سریع تر پیشرفت کنند.

ثبت شکایت

دو چشمونی که تو داری ندارد

چنانکه آلوئی در زیر پای.

امروز به کلمه‌ی خارجی جالبی برخوردم کراش/Crush»؛ به دلبر به‌دست نیامده اطلاق می‌شود. به دلبری که تو هر چقدر دوستش داري، او همانقدر یا خبر ندارد؛ یا دارد و دوستت ندارد. هر چقدر در خیال توست و با او حرف می‌زنی، همانقدر او بودنت را عین خیالش نیست و هیچ نیازی به حرف زدن با تو ندارد. به دلبری که هر چقدر عاشقش هستی و دوست داري با تو باشد، او همانقدر دوست دارد با کسی جز تو باشد! معانیِ دیگری هم دارد؛ له‌شدن، خرد شدن و با صدا شکستن. به‌نظرم عجیب هر سه . . .

نینوا

آواز بینوایان، ساز و نوا ندارد
صد بار توبه کردن، دیگر ریا ندارد
در کوچه ها مبینید، آواز مردمان را
این ده پر از صفیر است، اما صفا ندارد
سوی چراغ مسجد از شمع جلوه دارد
گویی که این سرا هم، رنگ خدا ندارد
ای دخت نازک ابروی، خنجر به سینه ها زن
در چنگ تو اسیری، چون و چرا ندارد
چندت کنم حکایت، زین قصه ی خیالی؟
این طبل پاره پاره، دیگر صدا ندارد
بر من مبین غریبم، زخم زبان مینداز
کین قصه ی غریبی، ما و شما ندارد . . .

صنما.محمدرضا شجریان

 صنما  جفا   رها کن کرم این روا  نداردبنگر به سوی دردی که ز کس دوا ندارد ز فلک فتاد طشتم به محیط غرقه گشتمبه   درون بحر   جز   تو دلم  آشنا  ندارد ز صبا همی‌رسیدم خبری که می‌پریدمز غمت کنون دل من خبر از صبا ندارد به رخان چون زر من به بر چو سیم خامتبه زر او ربوده  شد که چو تو دلربا   ندارد هله  ساقیا سبکتر   ز درون ببند آن درتو بگو به هر کی آید که سر شما ندارد همه عمر این چنین دم نبدست شاد و خرمبه حق   وفای   یاری  که دلش  وفا  ندارد به از ای . . .

اینجا قفس با آسمان فرقی ندارد

اینجا قفس با آسمان فرقی نداردامروز و فردا بی گمان فرقی نداردوقتی غروری نیست تا آتش بگیردخاموش یا آتشفشان فرقی ندارداینجا و آنجا هر کجا باشی همین استهرجا که باشی آسمان فرقی نداردوقتی که این کشتی ندارد ناخداییبی بادبان با بادبان فرقی نداردتا نزد مردم یاسمن بی شاخه زیباستهیزم شکن با باغبان فرقی نداردوقتی برای مرده بودن زنده هستیمگهواره با تابوتمان فرقی ندارد  . . .

سال های بی قراری

پایان ندارد سال های بی قراریپایان ندارد اینهمه چشم انتظاریاز دوری تو سال ها در خود شکستمدر اوج حسرت زندگی سخت است، آرینادیده می گیری مرا با اینهمه عشقبر روی احساسات من پا می گذاریبر سینه ی من جای زخم خنجر توستدارد هلاکم می کند این زخم کاریگاهی حقیقت های این دنیا چه تلخ استباور نمی کردم دلی بی رحم داري  دلتنگم و اما امیدی نیست انگارپایان ندارد سال های بی قراری شاعر: مهدی ملکی الف . . .

دوست داشتنت رو دوست دارم

مرخصی ندارد حتی وقت استراحت ندارد حقوق و مزایا ندارد بیمه ندارد ترفیع و پست و مقام ندارد استعفا یا اخراج شدن ندارد بازنشستگی و از کار افتادگی هم ندارد با این حال دوست داشتنی‌ ترین شغل دنیاست  عاشق تو بودن…  . . .

انجمن عقل فروشان

در ڪنج دلم عشق ڪسے خانه ندارد  ڪس جاے در این خانه ویرانه ندارد   دل را به ڪف هر ڪه دهم باز پس آرد  ڪس تاب نگهدارے دیوانه ندارد   در بزم جهان جز دل حسرت ڪش ما نیست   آن شمع ڪه مے سوزد و پروانه ندارد    گفتم مه مـ♡ـن از چه تـ♥ـو در دام نیفتے   گفتا چه ڪنم دام شما دانه ندارد   دل خانه عشقست خدا را به ڪه گویم  ڪارایشے از عشق ڪس این خانه ندارد   در انجمن عقل فروشان ننهم پاے  دیوانه سر صحبت فرزانه ندارد   تا چند ڪنے قصه اسڪندر و دارا  ده روزه . . .

169

چه شب بدی است امشب، که ستاره سو نداردگل کاغذی است شب بو، که بهار و بو ندارد چه شده است ماه ما را، که خلاف آن شب، امشبز جمال و جلوه افتاده و رنگ بو ندارد؟ به هوای مهربانی، ز تو کرده روی و هرگزبه عتاب و مهربانی، دلم از تو خبر ندارد ز کرشمه ی زلالت، ره منزلی نشان دهبه کسی که بی تو راهی، سوی هیچ سو ندارد دل من اگر تو جامش، ندهی ز مهر، چارهبه جز آن که سنگ کوبد، به سر سبو ندارد به کسی که با تو هر شب، همه شوق گفت و گو بودچه رسیده است کامشب، سر گفت و گو ند . . .

غزال مست .

آن پــــری غیـــــر از خیــال دشمنــی در سـر ندارددور از او شـــو کـــه از خـــــون کسی بگـــذر نداردای مسلمان زاده با اوقصّه ی م چه خوانی؟کافـــــر مطلـــــق مکافـــــات عمــــل بـــاور نداردروز و شب از دست آن قــامـت قیامت در دل خودمی دارم که شورش عرصه ی م نداردمهربانی هـر چـه بـا او می کنم ســودی نبخشدجـز ستمکاری تــو گویـی شیـــوه ای دیگر نداردایـــن غــــزال مســـت ، آییـــن وفــــاداري نداندویـــن نهال حســن ، غیر از ن . . .

حدسم درست بود.

حدسم درست بود از اوّل، زن حال انتظار ندارد
مهمان نیاورید برایش؛ این خانه خانه‌دار ندارد
دیوار پیچ‌پیچ تخیّل، دیگر به گِل نشسته مخاطب!
حتا به قدر رنگ گُلی هم، از حرمتِ بهار ندارد
نه شاعرم نه زن نه اقلاً یک تن میان این‌همه تنها
اصلاً بدم می‌آید از این‌جا ـ این حس هم اعتبار ندارد ـ
باور نمی‌کنی به چه میزان، زشت است این عدالتِ ویران
از ری بگیر تا به شمیران، زن با کسی قرار ندارد
تند از کنار آینه رد شد، تا حس کند هنوز جوان است
زیرا که روبه‌روی و . . .

اربعین

این قافله سالار ندلردسقای علمدار نداردبر نیزه سر عشق نهادندطاقت که دگرزینب (ع)غمخوار نداردسر چون که به نزدیک بیامددیدند که خونیستستونی ز کجاوهعشق تو شهامرحم و انکار ندارد . . .

حس خوب زندگي

ز دبیر کوری سوالی داشتمکه چرا بااین وضعزندگی را دوست میداري؟پاسخم داد چرا می پرسی؟پاسخش دادم ازین زندگیدل سردم چرا میخندی؟گفتا به دلت میخندمکه خوشی را تا خوشی داري و باز دلگیریگفتم تو چطور غرق تاریکی و باز خوشحالی؟گفتا که در این تاریکی دلی پر نور دارمگفتم چه دلی بااین وضع؟گفتا تو چرا در نوری و مینالی؟گفتم نالیدن من ز حسابه زندگیستگفتا چه حسابی؟گفتم فرق بین منو توستگفتا که ندارم فرقی؟گفتم حس نابینایی رادر خودت فرق نمیدانی؟گفتا که ندارم . . .

نعمتي به نام تنهايي

تنهایی خوب چیزی ستمنتظر هیچ کس نیستینه قول و قراری دارينه ترسِ از دست دادننه رویای بدست آوردننه شاکی داري، نه شاکی می شوی از چیزیهمه چیز را ساده می گیریساده غذا می خوریساده لباس می پوشیساده فکر می کنیهیچ اضطرابی برای چک کردن اینستاگرامت نداري، چون مخاطب خاص نداريدر قید و بند رسیدن به خودت نیستیهر وقت که دلت خواست، و به هر شکل که دلت خواست، میزنی بیرونو تا هر ساعتی که دلت خواست بیرون می مانیهیچ کس را در انتظارِ خودت در هیچ جا نداريبی حسیو مث . . .

خودنويس5

به نام خدایی که بی نهایت به او مدیونمبذار بهت بگم اگر یه دوست خوب داري،اگر دوستی داري که بهت حسادت نمیکنه، اگر دوستی داري که بدت رو نمیخواد اگر دوستی داري که نمیخواد تو پایین تر از اون باشی اگر دوستی داري برو هر روز خدات رو شکر کن،خیلی هم شکر کن.تنهایی بی کسی خیلی بده! دوست هایی که دوشمنت میشن یعنی یه روز میفهمی دشمنت بودن نه دوست.خیلی تلخهتلخه اما پذیرفتنیه.دلم یه دوست میخواد که با خاطر جمع بغلش کنم و بگم کجا بودی رفیق؟ پوسیدم،سوختم، . . .

مستی ِعشق

مستی  ِ عشقبیا که بحر غم عشق ما کناره نداردنیاز،عشق من و تو به استخاره نداردبه یک اشاره به پایت فتادم ای بت زیباز پا فتاده نیازی به صد اشاره نداردبه راه عشق تو صد منزل آمدم به قفایتخبر ز حال پیاده دل سواره نداردمرا نه بیم ز رسوایی و نه خانه خرابی استچرا که مستی ِ عشقم شراب خواره نداردمرا نه میل چمیدن به بوستان،نه به باغ استچرا که باغ گلی چون تو ماه پاره نداردمراست دفتر شعری به یاد و خاطر یارمولی به شعر و غزل های من نظاره ندارددلم هوای تو دارد . . .

شهيد عشق

چــــو یــــاد روی تـــو کردم ، دلـــم قرار ندارددلـــــم هــــوای مـــی و سیــــر لاله زار نداردبیا ز پـــــرده برون ای مــــه دو هفته که دیگرگــــدای گــوشــــه نشیــــن تـاب انتظار نداردچــــرا قضــــا و قـــدر شـــادکامیــــم نپسنددمتــــاع خـــوشــدلیــــم از چــه روزگار ندارد؟خبــــر چـــــرا بــه من از یــــــار دلنــــواز نیایداثـــر چـــــرا به دلــم نغمــه ی سه تار ندارد؟ربوده ای دل و دینـــم به یک اشـاره ی ابرومگـو که . . .

محله جماران دورود با ۱۲۰۰۰ جمعیت، پارک و امکانات ندارد

محله جماران دورود با بیش از دوازده هزار نفر جمعیت، پارک ندارد. هیچ امکاناتی جز یک مسجد ندارد که با همت اهالی ساخته شده. کوچه‌ها و خیابان اوضاع خوبی ندارد. از خیابان کنار فرمانداري که بالا میایی، یک میدان هست که اهالی به آن ‎#میدان_صغیره میگن. وسط میدان فقط یک سطل آشغال هست! . . .

ای وای از آن شهر که دیوانه ندارد

ای وای از آن شهر که دیوانه نداردصد عقل به مسجد شد و خمخانه ندارددر حسرت یک نعره ی مستانه بمردیمویران شود این شهر که میخانه ندارددرخویش تپیدیم ولی داد فزون شدبیداد ز دادی که غم خانه ندارددیوانه ترین مردم شهرم ، توکجایی؟تا فاش بگویم چوتو افسانه ندارد  ( . )  . . .

عاشق نبودی

ثبت شده درتاریخ پنجشنبه25 مهرماه بشماره سریال درسایت شعرنواینستا گراموقتی دلی ضجه زند دارو که تدبیری نداردمرهم برای دردو درمانش که تاثیری نداردبایدرهاباشدچودیوانه به دورخودبچرخدمجنون چوباشی بیخبرگردی وتزویری نداردگاهی برای بوسه ای آواره ی شهرودیاریعاشق نبودی تا بفهمی عاشقی سیری نداردبعدازخزانِ زردِ خود ، اندیشه ات فصل بهاراناما نمیدانی بهارت رفته ، جز پیری نداريبغض گلویت رج به رج درسینه ی توجابگیردوقتی که بارانی نباشد ، غنچه تقطیر . . .

فرصت/ باخت‌ معنی‌ ندارد!/ تجربه/ شکست وجود ندارد

دریافت
باخت معنی ندارد!
هر موفقیتی بهایی دارد. مهم این است که انگیزه و باور خود را از دست ندهید.
"هیچ قهرمان، بدون مربی قهرمان نیست!"
دکتر معماری
مدرس، پژوهشگر، ارشد روانشناسی/دکترای کسب و کار
  . . .

خاطرات دوران کارمندي ملانصرالدين

خاطرات دوران کارمندی ملانصرالدینملانصرالدین دریکی ازشبهای پائیز با زنش مشغول تماشای تلویزیون بود.دراخبار شامگاهی،مسئول خزانه داري آق شهرخبری درارتباط با افزایش حقوق کارمندان در حدود 30 الی 50 درصد را اطلاع رسانی و گفت:که در چند ماه آینده به حساب کارکنان خدوم آق شهر،واریز خواهد شد.ملا با شنیدن این خبربا صدای بلند خندید و سرش را به تمسخر تکان داد.زن ملا به اوگفت:نصرالدین چرا اینطور با صدای بلند خندیدی.ملا گفت:زن زمانی که من هم درشهرداري آق ش . . .

عشق

سنی ندارد عاشقی کردن،فرقی ندارد کودکی پیری،هر وقت زانو را بغل کردییعنی تو هم با عشق درگیری،علیرضا آذر.اینا برای توجیه خودم هست،به شخص ثالث یا حتی ثانی مربوط نمی شه . . .

پنج شنبه 98/03/30( عصر آخرین پنجشنبه خرداد ،دلگیرتر از همیشه)

خرداد از آن ماه‌هایی‌ستکه مظلوم است!بهاری‌ست مثل اردیبهشتاما عاشقانه‌هایش را نداردبارانی هم ندارد که بوی یار دهدتا می‌گویند خرداد آمده استیاد نیمه‌اش می‌افتندیا امتحاناتی که از سر جبربه گردنشان افتاده!بیچاره خردادبوی نویی فروردین را هم نداردحال غریبی‌ستبین دو راهی تابستان و بهار!مثل من که بین داشتن و نداشتنتگیر کرده‌ام!حال دلم خردادی‌ست . . .

کیبورد مایکروسافت

کیبورد بی‌سیم مایکروسافت مدل Desktop Sculptمشخصات فنی:نوع اتصال:بی‌سیمهمراه با ماوس:خیرنوع رابط:دانگل USBورودی USB:نداردورودی میکروفن و هدفون:نداردمقاوم در مقابل نفوذ مایعات:خیرچراغ‌ پس زمینه صفحه کلید:نداردحروف حک شده فارسی:نداردقیمت:                                                                                  شماره تماس:320,000                                                                                                 09397510  . . .

چه ارزشي براي تو دارد؟

گاهی اوقات یک اتفاق های اشتباهی توی زندگیت میفتد که خیلی اذیتت می کند به خاطر همین تصمیم میگیری از آن ها درس بگیری و دیگر تکرارشون نکنی .گاهی اوقاتم هست یه آدمایی وارد زندگیت میشن که تمام وجودت را نابود می کنن, احساساتت و باورات و از همه مهم تر حال خوبت را آن هم  با وجود تمام محبت هایی که به آن ها کردی, با وجود تمام ارزشی که برایشان قائل شدی و در آخر با تمام حال خوب و خنده هایی که به آن ها  هدیه کردیاین دفعه تصمیم میگیری این آدم ها را از ز . . .

عنوان ندارد

تو اون شام مه‌تاب
کنارم نشستی
عجب شاخه گل‌وار
به پایم شکستی
قلم زد نگاهت
به نقش آفرینی
که صورت‌گری را
نبود این چنینی
پریزاد عشقو
مه آسا کشیدی
خدا را به شور
تماشا کشیدی
تو دونسته بودی
چه خوش‌باورم من
شکفتی و گفتی
از عشق پرپرم من
تا گفتم کی هستی
تو گفتی یه بی‌تاب
تا گفتم دلت کو
تو گفتی که دریاب
قسم خوردی بر ماه
که عاشق‌ترینی
تو یک جمع عاشق
تو صادق‌ترینی
همون لحظه ابری
رخ ماهو آشفت
به خود گفتم ای وای
مبادا دروغ گفت
گذشت روزگاری
از اون لحظه‌ی . . .

ای خردمند که گفتی ( استاد سخن سعدی)

 نه تو گفتی که به جای آرم و گفتم که نیاریعهد و پیمان و وفاداري و دلبندی و یاریزخم شمشیر اجل به که سر نیش فراقتکشتن اولیتر از آن که‌م به جراحت بگذاریتن آسوده چه داند که دل خسته چه باشدمن گرفتار کمندم تو چه دانی که سواریکس چنین روی ندارد تو مگر حور بهشتیوز کس این بوی نیاید مگر آهوی تتاریطوطیان دیدم و خوش‌تر ز حدیثت نشنیدمشکر است آن نه دهان و لب و دندان که تو داريای خردمند که گفتی نکنم چشم به خوبانبه چه کار آیدت آن دل که به جانان نسپاریآرزو می‌ک . . .

دارم تمام ميشوم

دارم تمام میشوم از التماس دیدنتدارد تمام میشود آن خلسه ی بوسیدنت دارم غریبی میكنم با گرمی آغوش تودارد كه كوران میكند این آتش خاموش تو داري غروب میكنی در مغرب دلواپسیدارم كه میمیرم از این حال غریب بی كسی دارم برای لحظه ای عطر تو را بو میكشماز خاطرات كهنه ات شیرین ترین را میچشم داري مدارا میكنی با ترك من.با ترك من !دارم قبول میكنم جان میرود از این بدن دارد كه سوزی میوزد از گوشه های پنجرهتشبیه آه سرد من از التهاب حنجره دارم به این دلتنگی ام . . .

صبر می کنم

. و اینکه دیگر. کسی بهم امیدی ندارد.از نگاهشان.و شاید.از بی محلی هایشان.می فهمم.صبر می کنم.به کسی نگویید.مرا تحقیر کرد.اما.من شاد بودم و هستم و خواهم بود.و این گونه بود که رو کردند با خشم گفتند:چرا تو شادی؟+کسی به من امید ندارد، افتادم اما بلند شدم و از نو شروع کردم. خداجون.فقط یه راند دیگه!! . . .

166

من تلخم و خراب. چه داري برای من؟ساقی، به جز شراب چه داري برای من؟ كافی ست وعده های دروغین عشق، آه!سیرابم از سراب، چه داري برای من؟ یا رب، به غیر رنج چه دیدم ز روزگار؟!جز وعده ی عذاب چه داري برای من؟ باید شبیه مردم هم‌عصر خود شومصورتگرا! نقاب چه داري برای من؟ روزی اگر بپرسمت این بود رسم عشق؟ای بی وفا، جواب چه داري برای من.؟ . . .

از نگاهت خواندم که چقدر دوستم داري

از نگاهت خواندم که چقدر دوستم دارياشک از چشمانم ریختو از چشمان خیسم فهمیدیکه عاشقت هستمحس کن آنچه در دلم میگذرد ،دلم مثل دل های دیگر نیستکه دلی را بشکند!تو که باشیچرا دیگر به چشمهای دیگران نگاه کنم ،تو که مال من باشیچرا بخواهم از تو دل بکنم!وقتی محبتهایت ،آن عشق بی پایانتبه من زندگی میدهدچرا بخواهم زندگی ام را جز تو با کسی دیگر قسمت کنم ،چرا بخواهم قلبم را شلوغ کنم؟همین که تو در قلبمی ،انگار یک دنیای عاشقانه در قلبم برپاست ،عشقت در قلبم بی ا . . .

به رخت چه چشم دارم که نظر دریغ داری./ خاقانی

به رخت چه چشم دارم که نظر دریغ داريبه رهت چه گوش دارم که خبر دریغ داري نه منم که خاک راهم ز پی سگان کویتنه تو آفتابی از من چه نظر دریغ داري تو چه سرکشی که خاکم ز جفا به باد دادیتو چه آتشی که آبم ز جگر دریغ داري ندهیم تار مویی که میان جان ببندمنه غلام عشقم از من چه کمر دریغ داري دم وصل را نخواهی که رسد به سینه مننفس بهشتیان را ز سقر دریغ داري دل کشته من اینجا به خیال توست زندهچه سبب خیالت از من به سفر دریغ داري به امید تو بسا شب که به روز کردم از غ . . .

.

توضیحی شده ام! دلم می خواهد برای هر چیزی منطق پیدا کنم. حتا برای بی منطق ترین و بی شعورترین احساساتم. دلم می خواهد شرح بدهم همه چیز را. ذهنم پر از عدد شده. هر کالایی را می بینم دنبال کارکردش میگردم و اگر به کاری نیاید به نظرم دور ریختنی ست. آخر هر حرفی، هر متنی و هر اتفاقی از خودم می پرسم "خب که چی؟" حال و روز ترسناکی ست. کمتر پیش میاید ذوق زده شوم، از ته دل بخندم و دل سیری گریه کنم. قانون را استثناء کامل می کند، نظم را آشفتگی و این وضعیت پوکر فیس مرا . . .

نتایج زتده فوتبال

ایران - لیگ برتر80"نفت مسجد سلیمان0 - 0نساجی مازندران 40"شاهین بوشهر0 - 0گل گهر پایان بازیشهر خودرو1 - 0پارس جنوبی جم پایان بازیماشین سازی تبریز2 - 1ذوب آهن  ایتالیا - سری آ23:15ساسولو-بولونیا  اسپانیا - لالیگا23:30رئال سوسیه داد-لگانس  انگلیس - لیگ برتر23:30                نورویچ-واتفورد  آلمان - بوندسلیگا23:00کلن-هافنهایم  فرانسه - لوشامپیونا23:15نیس-بوردو  جام حذفی انگلیس23:25وجود ندارد -وجود ندارد   دوستانه - بین المللیپایان بازیوجود ندارد 3 - 2     وجو . . .

کیبورد تسکو

کیبورد تسکو مدل TK 8026مشخصات فنی:نوع اتصال:باسیمهمراه با ماوس:خیرنوع رابط:پورت USBورودی USB:نداردورودی میکروفن و هدفون:نداردمقاوم در مقابل نفوذ مایعات:خیرچراغ‌ پس زمینه صفحه کلید:نداردحروف حک شده فارسی:داردقیمت:                                                                                  شماره تماس:73,000                                                                                                09397510 . . .

روزنوشت 1

خانم ها و آقایان محترم
 
خیانت ، جنسیت ندارد
پول دوستی ، جنسیت ندارد
 
و هیچ آمار روشنی وجود ندارد که دقیقا روشن کند ، بیشتر خانم ها خیانت میکنند یا آقایان و بیشتر مردان پول دوست هست یا ن.
 
همچنین ، شما خانم های محترم ، لطفا فریب یک مشت فمینیسم نمای بی سواد را نخورید. . . .

دین فروشان

چون راز باده نوشان ، دانند می فروشاندیگر چه حاجتی به ، دکان دین فروشانیک جرعه از تعالی ، گر بر تو عرضه گردددیگر غبا نخواهی ، از جنس زهد پوشانان سان که ره ندارد ، مستی به بارگاهیزاهد خبر ندارد ، از درک راه و کوشانما مست بادگانیم ، ایمان ما به عشق استکی راز عشق گویند ، هر آینه خموشان . . .

کیبورد لاجیتک

کیبورد باسیم لاجیتک مدل K120مشخصات فنی:نوع اتصال:باسیمنوع رابط:پورت USBورودی USB:نداردورودی میکروفن و هدفون:نداردمقاوم در مقابل نفوذ مایعات:بلهچراغ‌ پس زمینه صفحه کلید:نداردحروف حک شده فارسی:داردقیمت:                                                                                            شماره تماس:140,000                                                                                                    09397510                                                                            . . .

سی و هشت

آمده تو، می‌گوید "امروز همه‌ی مریضای خانم دکتر هم افغانی‌ان، انقدر حرف می‌زنن که سرم درد گرفت. از ساعت ده دارن حرف می‌زنن اینا. چقدر پرحرفی بده."
نیم کیلو منطق اگر خوانده بودی، می‌دانستی، پرحرفی ربطی به افغان یا ایرانی بودن ندارد. بیا اگر توانستی پنج جمله‌ی متوالی از زبان من بکشی بیرون، جایزه داري. . . .

متن

۱۲ نوامبراو پدر و مادر و یک برادر ارشد و رفقایی دارداین حرفها را همه روزه پیش خودم تکرار می کنم و کاری در اینجاندارم، آنچه او کم دارد بی شک من نمی توانم باشم. اما او چیزی کم ندارداو به چیزی نیاز ندارد و اگر مهربانیش مجذوبم می کند هیچ چیز در این مهربانی به من اجازه نمی دهد که خود را به او تحمل کنم . آه ‌. چه جمله تلخ و پوچی سکه سازان. اثر آندره ژید . . .

عجیب عاشق بوده!

دی دامنش گرفتم کای گوهر عطایی                          شب خوش مگو مرنجان کامشب از آن ماییافروخت روی دلکش شد سرخ همچو اخگر                  گفتا بس است درکش تا چند از این گداییگفتم رسول حق گفت حاجت ز روی نیکو                   درخواه اگر بخواهی تا تو مظفر آییگفتا که روی نیکو خودکامه است و بدخو                    زیرا که ناز و جورش دارد بسی روایی               گفتم اگر چنان است جورش حیات جان است             زیرا طلسم کان است هر گه بیا . . .

صدایش

صدایم کن صدای تو ارامشی دارد که افتابی دریا ندارد صدای تو شاعری دارد که شعر های فروغ ندارد صدایم کن صدای توزیباست و زیبایی دارد که نقاشی مونالیزای داوینچی ندارد صدای تو اثری است اثری است که شک برانگیز است که خالقش خدا باشد خالق این همه زیبایی باید یک جادوگر ماهر باشد و صدای تو است  که من را از غفلت هایم بیدار می کند منو شعرو شاعر عاشق میکندصدایت  عاشقانه ای دارد که معنی از یاد رفته ی عشق را تعریف می کند و ماهی های درون دهان مرغان دریا . . .

از بیان و لفظ بگذر.

برخی به کجاها رسیدند؛و ما در ظلماتِ عالم کثرات فرو رفته‌ایم.گر خبر از مُلک جان داري بیاریا نشان از بی نشان داري بیاراز بیان و لفظ بگذر یک زمانعشقِ بی لفظ و بیان داري بیارظنّ و علم و قطع را یک‌سو فکنرؤیت و حسّ و عیان داري بیارگفتگو از جام و مِی دیگر بس استحالتی از مِی کشان داري بیارعلم و حکمت را به اهلش واگذارهای و هوی عاشقان داري بیاربوسه شیطان بُوَد داغِ جبینداغِ جانسوزِ نهان داري بیاربزم وحدت جای هر بیگانه نیسترنگ و روی مَحرمان داري بیا . . .

از انسانی که منم

هی می خوام بیام بنویسم. به همون حالت متکلم وحده وار! فقط اینکه این حرفها و گره های درونی یه جا نوشته و ثبت بشه. ولی بعد میبینم چقدر از چهارچوب این بلاگ آخر و نوشتن در این آدرس بیزازم. من اینجا رئ دوست نداشتم. با اینکه خیلی وقته اینجام و این گذز زمان باورم نیست! و این سه سال آخر هم که تقریبا ننوشتم. حتی از این قالب خیلی دخترونه ی گوگولی هم متنفرم ولی حوصله ی عوض کردنش رو ندارم. دو روز دیگه میشه  سیزده سال از اولین باری که خواستم به طور جدی حرفهام ر . . .

keyboard_arrow_up
هر هفته 7 فیلم رایگان !!
دانلود اپلیکیشن فیلم آپرا (upera.shop)