98Blogs

مرجع بلاگر ایران - جدید ترین ها از وبلاگ های پارسی

به 98Blogs بزرگترین مرجع بلاگر ایرانی خوش آمدید!
هدف 98Blogs این است تا وبلاگ نویسان ایرانی بهتر دیده شوند و سریع تر پیشرفت کنند.

ثبت شکایت

زيادة النشاط الجنسي

امام علی (ع) درمورد شادی و نشاط می فرمایند:

السُّرُورُ یَبسُطُ النَّفسَ و یُثِیرُ النَّشاطَ ، الغَمُّ یَقبِضُ النَّفسَ و یَطوِی الانبِساطَشادى ، انبساط روح مى آورد و نشاط انگیز است. غم، گرفتگى روح مى آورد و انبساط را در هم مى پیچد . . .

فواید شادی

فواید شادیشادی در صورتی که پسندیده باشد فواید فراوانی دارد که به آن می پردازیم:الف: سلامت روانسرور و شادی از ابتلا به افسردگی و ناراحتی های روحی و روانی پیش گیری و سلامت روان را تضمین می کند. امام علی(ع) فرمود: السرور یبسط النفس و یثیر النشاط؛(23) شادمانی موجب انبساط روح و مایه وجد و نشاط می شود.»ب: رشد معنویانسان خسته و بی نشاط در تلاش های معنوی خود احساس لذت نمی کند حضرت علی(ع) فرمود: ان هذه القلوب تملّ کما تملّ الابدان فابتغوا لهم طرائف الحک . . .

ما هو حد الأدني لسن زراعة الشعر ؟

ما هو حد الأدنی لسن زراعة الشعر ؟ما هو حد الأدنی لسن زراعة الشعر ؟یمکن أن إعتبار زراعة الشعر أنسب الطریقة لعلاج الصلع. فی الوقت الحاضر (أخیراً) هناک العدید من الطرق و الأسالیب المختلفة التی یمکن بإستخدامها أفعل بسهولة زرع الشعر الطبیعی. لا یحتاج أیضاً لإجراء العملیات الجراحیة المختلفة و الصعبة لإنشاء شعر الجمیل. أن تعد عملیة زراعة الشعر فی الواقع طریقة مناسبة و جیدة لإنشاء الشعر الطبیعی و یمکن مضاعفة جمال الأشخاص بإستخدام من هذه الطریقة. . . .

ما هو حد الأدنی لسن زراعة الشعر ؟

ما هو حد الأدنی لسن زراعة الشعر ؟
ما هو حد الأدنی لسن زراعة الشعر ؟
یمکن أن إعتبار زراعة الشعر أنسب الطریقة لعلاج الصلع. فی الوقت الحاضر (أخیراً) هناک العدید من الطرق و الأسالیب المختلفة التی یمکن بإستخدامها أفعل بسهولة زرع الشعر الطبیعی. لا یحتاج أیضاً لإجراء العملیات الجراحیة المختلفة و الصعبة لإنشاء شعر الجمیل. أن تعد عملیة زراعة الشعر فی الواقع طریقة مناسبة و جیدة لإنشاء الشعر الطبیعی و یمکن مضاعفة جمال الأشخاص بإستخدام من هذه الطری . . .

تعتبر منطقة

ترکیب البصیلاتوتعتبر المرحلة الأخیرة فى عملیة زراعة الشعر، حیث یتم ترکیب البصیلات داخل الفتحات المخصصة بها بنحو 40-45 درجة کلا على حدى.یتوقف نجاح عملیة زراعة الشعر  Hair transplantation على نجاح تلک المراحل، والتى تعتمد على خبرة الطاقم الطبى.تتم عملیة زراعة الشعر  Hair transplantation بتقنیة الاقتطاف دون إحداث شق بالرأستقوم عیادة الدکتور سرکان أیجین بإستخدام تقنیة الإقتطاف التى یُطلق علیها أیضا (إقتطاف وحدة الحویصلة).أساسیات عملیة زر . . .

ما هو أفضل سن راعة الشعر في الرجال ؟

ما هو أفضل سن راعة الشعر فی الرجال ؟ما هو أفضل سن راعة الشعر فی الرجال ؟لیست مقیدة حسب العمر و السن عملیة زراعة الشعر عند الرجال. فی الواقع یمکن قد یحدث تساقط الشعر عند الرجال لعدة العوامل و الأسباب التی أهم العنصر و الأسلوب تساقط الشعر فیها هو العوامل و العناصر الوراثیة. تزید زیادة العمر تساقط الشعر فی الرجال و یمکن أن ت مزعجة للکثرین و أن تقلل ثقة بالنفسهم. و لکن لحسن الحظ یجب علینا أن نقول هناک العدید من الحلول المختلفة للتخلص من . . .

ما هو أفضل سن راعة الشعر فی الرجال ؟

ما هو أفضل سن راعة الشعر فی الرجال ؟
ما هو أفضل سن راعة الشعر فی الرجال ؟
لیست مقیدة حسب العمر و السن عملیة زراعة الشعر عند الرجال. فی الواقع یمکن قد یحدث تساقط الشعر عند الرجال لعدة العوامل و الأسباب التی أهم العنصر و الأسلوب تساقط الشعر فیها هو العوامل و العناصر الوراثیة. تزید زیادة العمر تساقط الشعر فی الرجال و یمکن أن ت مزعجة للکثرین و أن تقلل ثقة بالنفسهم. و لکن لحسن الحظ یجب علینا أن نقول هناک العدید من الحلول المختلفة للتخلص من . . .

ما هو أفضل سن راعة الشعر فی الرجال ؟

ما هو أفضل سن راعة الشعر فی الرجال ؟
ما هو أفضل سن راعة الشعر فی الرجال ؟
لیست مقیدة حسب العمر و السن عملیة زراعة الشعر عند الرجال. فی الواقع یمکن قد یحدث تساقط الشعر عند الرجال لعدة العوامل و الأسباب التی أهم العنصر و الأسلوب تساقط الشعر فیها هو العوامل و العناصر الوراثیة. تزید زیادة العمر تساقط الشعر فی الرجال و یمکن أن ت مزعجة للکثرین و أن تقلل ثقة بالنفسهم. و لکن لحسن الحظ یجب علینا أن نقول هناک العدید من الحلول المختلفة للتخلص م . . .

قـــــــــــرآن در کلام رهبــــــر

آیت
الله ای رهبر انقلاب اسلامی ، از شخصیتهای اسلامی است که با قرآن
مانوس است و بر علوم مختلف قرآنی تسلط دارد . ایشان در مناسبتهای مختلف ،
رهنمودهای ارزشمندی را درخصوص نشر و گسترش معارف قرآنی ارائه داده است .

 قرآن ، معجزه بزرگ و جاوید حضرت محمد (ص) پیامبر اسلام و منشور هدایت بشر به سوی سعادت و بهروزی است .

به همین دلیل ، این کتاب آسمانی نزد مسلمانان از اهمیت و جایگاه ویژه ای
برخوردار است . پیروان آئین اسلام ، قرآن را می خوانند و می کوشن . . .

فحص تساقط الشعر المزروعة من اللحیة

فحص تساقط الشعر المزروعة من اللحیة
فحص تساقط الشعر المزروعة من اللحیة
أکثر من الأشخاص أن یواجه علی التساقط الشعر فی طول حیاتهم؛ و بالتأکید هو أفضل الطریق وسیلة لعلاج هذا الأشخاص هی زراعة الشعر . أن یستخدم الأطباء فی العیادات التجمیلیة و صلاح و زرع الشعر عادة من بصیلات الشعر التی لا تصیب إلی التساقط راعة الشعر فی المناطق التی سقط الشعر فیها. و لکن هناک دائماً أشخاص تساقط شعرهم واسع النطاق و شدید و کثیر. فی النتیجة لا یمکن للأطباء إستخدم م . . .

فحص تساقط الشعر المزروعة من اللحیة

فحص تساقط الشعر المزروعة من اللحیة
فحص تساقط الشعر المزروعة من اللحیة
أکثر من الأشخاص أن یواجه علی التساقط الشعر فی طول حیاتهم؛ و بالتأکید هو أفضل الطریق وسیلة لعلاج هذا الأشخاص هی زراعة الشعر. أن یستخدم الأطباء فی العیادات التجمیلیة و صلاح و زرع الشعر عادة من بصیلات الشعر التی لا تصیب إلی التساقط راعة الشعر فی المناطق التی سقط الشعر فیها. و لکن هناک دائماً أشخاص تساقط شعرهم واسع النطاق و شدید و کثیر. فی النتیجة لا یمکن للأطباء إستخدم . . .

راز قیام -رکوع-سجود.

راز قیام، رکوع، سجود و.همان گونه که نماز دارای ذکر و قول است، دارای حال و فعل نیز هست، و هر یک از اینها سر و نهانی دارد، زیرا جای جای نماز رازمند است. قبلا گذشت که تنها راه بیان راز نماز کشف و شهود صحیح یا نقل معتبر است؛ زیرا اولاً برای عقل که گرد کعبه کلیات می گردد، راهی جهت سعی بین مصادیق جزئی وجود ندارد.ثانیاً لازم است هر مصداق جزئی که از طریق کشف و شهود و یا از راه نقل معتبر به دست آمده، ناقض و شکننده حکم کلی معقول و برهانی نباشد.توجیهاتی که . . .

مقدمة أفضل مراکز زراعة الشعر في طهران

مقدمة أفضل مراکز زراعة الشعر فی طهرانمقدمة أفضل مراکز زراعة الشعر فی طهرانکثافة الشعر و ها موحدة الشعر تأثیر کبیر فی مظهر الجمال و الجاذبة. أن یبدو تساثقط الشعر بسبب المرض، الجروح و خاصة ألوبسی و إرتفاع و زیادة السن و عناصر الوراثیة مصدر قلق للبشر فی خلال تاریخ أن وصفة لإستعادة الشعر فی بابیروس 1500 B C. Ebers فی مصر. وجد الیوم العملیة تجمیلیة زراعة الشعر أیضاً معجبین بک کطریقة مطمئنة و دائمة لحل هذه المشکلة. سی فی سن 35 لحوالی ثلثی الرجال . . .

مقدمة أفضل مراکز زراعة الشعر فی طهران

مقدمة أفضل مراکز زراعة الشعر فی طهران
مقدمة أفضل مراکز زراعة الشعر فی طهران
کثافة الشعر و ها موحدة الشعر تأثیر کبیر فی مظهر الجمال و الجاذبة. أن یبدو تساثقط الشعر بسبب المرض، الجروح و خاصة ألوبسی و إرتفاع و زیادة السن و عناصر الوراثیة مصدر قلق للبشر فی خلال تاریخ أن وصفة لإستعادة الشعر فی بابیروس 1500 B C. Ebers فی مصر. وجد الیوم العملیة تجمیلیة زراعة الشعر أیضاً معجبین بک کطریقة مطمئنة و دائمة لحل هذه المشکلة. سی فی سن 35 لحوالی ثلثی الرجال . . .

مقدمة أفضل مراکز زراعة الشعر فی طهران

مقدمة أفضل مراکز زراعة الشعر فی طهران
مقدمة أفضل مراکز زراعة الشعر فی طهران
کثافة الشعر و ها موحدة الشعر تأثیر کبیر فی مظهر الجمال و الجاذبة. أن یبدو تساثقط الشعر بسبب المرض، الجروح و خاصة ألوبسی و إرتفاع و زیادة السن و عناصر الوراثیة مصدر قلق للبشر فی خلال تاریخ أن وصفة لإستعادة الشعر فی بابیروس 1500 B C. Ebers فی مصر. وجد الیوم العملیة تجمیلیة زراعة الشعر أیضاً معجبین بک کطریقة مطمئنة و دائمة لحل هذه المشکلة. سی فی سن 35 لحوالی ثلثی الرجا . . .

دلار هایی که برای بحرین می رود!

دولتها از کسر بودجه رنج می برند، در حالیکه به سادگی قابل حل است. آنها هم میدانند ولی می خواهند مظلوم نمایی کنند. و آن بازیافت فساد های دولت های قبلی است. البته درون خودشان هم فساد هست، ولی فرض می کنیم همه دولت ها، پس از سقوط فاسد می شوند! چون در دوران قدرت، کسی جرات این ادعا را ندارد، خبرنگاران هم اگر مستند خبر تهیه کنند، از کار اخراج می شوند. یکی از موارد فساد بهره  و جرایم بانکی است. بانکها نمی توانند از مشتری بخش خصوصی، بهره یا جریمه بگیرند. ز . . .

جواز جشن در میلاد میلاد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم

سخنان و فتاوای وهابیت در بدعت جشن ولادتفتاوا و سخنان توهین آمیز آنان در این باب فراوان است، و تنها از باب نمومه دو مورد آن ذكر می نماییم:1. سخن ابن تیمیه :ابن تیمیه از زمینه سازان فكری جریان وهابیت در این باره می گوید :إن اتخاذ هذا الیوم عیداً ، محدثٌ لا أصل له ، فلم یكن فی السلف لا من أهل البیت ولا غیرهم من اتخذ ذلك عیداً ، حتی یحدث فیه اعمالا إذ الأعیاد شریعة من الشرائع فیجب فیها الاتباع لا الابتداع وللنبی خطب وعهود ووقائع فی أیام متعددة مثل . . .

956) جمعبندي آيات 15-28 سوره نساء

بسم الله الرحمن الرحیم956) جمع‌بندی آیات 15-28 سوره نساء5 ربیع الاول 1441متن آیاتوَ اللاَّتی‏ یَأْتینَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَیْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِی الْبُیُوتِ حَتَّى یَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ یَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبیلاً.وَ الَّذانِ یَأْتِیانِها مِنْكُمْ فَآذُوهُما فَإِنْ تابا وَ أَصْلَحا فَأَعْرِضُوا عَنْهُما إِنَّ اللَّهَ كانَ تَوَّاباً رَحیماً.إِن . . .

keyboard_arrow_up
هر هفته 7 فیلم رایگان !!
دانلود اپلیکیشن فیلم آپرا (upera.shop)